Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Data dodania: 2016-05-23

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” reprezentowana przez Leszka Kuziaka – Prezesa oraz Romualda Góralczyka  - Vice Prezesa podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 umożliwia nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie uwagi i pomysły oraz otwartość na współpracę!

Data dodania: 2016-05-13

Gądecz dnia 23.03.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

serdecznie zaprasza 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godz. 17:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. 1.Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. 2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. 3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. 4.Ustalenie porządku obrad.
 5. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwał.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka w celu uzupełnienia składu Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
  4. 9.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. 10.Zamknięcie zebrania.