Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

          

Data dodania: 2016-11-29

                                                                                                                                                         Gądecz, 29.11.2016r.

Unieważnienie konkursu na stanowisko kierownika biura LGD Trzy Doliny

Z powodu rezygnacji w dniu dzisiejszym z pilnych powodów osobistych jednego z członków komisji

konkursowej, był niemożliwe dokończenie prac komisji mających na celu rozstrzygnięcie konkursu

na stanowisko kierownika biura.  

Osoby zainteresowane przepraszamy za powstałe utrudnienia

Przewodniczący komisji - wiceprezes LGD Trzy doliny - Romuald Góralczyk  

 

Data dodania: 2016-11-28

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 29.11.2016r.

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik biura LGD

Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowali się :

Pan  Kuziak  Leszek – Niemcz

Pan  Jurak  Andrzej - Trzebień

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 30.11.2016r.

Data dodania: 2016-11-27

Już po raz V Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk pod przewodnictwem nieocenionej Pani Prezes Magdaleny Zuehlke organizuje w dniu 4 grudnia 2016 r w Przyłękach  ,,Mikołajkową Niedzielę Medyczną”. W tym roku do współpracy zaproszono Lokalną Grupę Działania "Trzy Doliny", która będzie propagować idee integracji społecznej środowiska wiejskiego oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój przedsiębiorczości. To wydarzenie zostało objęte Honorowymi patronatami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Gmin Białe Błota oraz  Nowa Wieś Wielka, co świadczy o pozytywnym postrzeganiu tego wydarzenia przez samorządy i instytucje publiczne. Będzie moc atrakcji dla milusińskich i wyjątkowa okazja sprawdzić stan własnego zdrowia bez długiego wyczekiwania do upragnionych specjalistów. Na mieszkańców będą czekać liczni specjaliści medyczni oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Wszyscy Oni będą służyć pomocą i poradą medyczną. Dodatkowo można będzie oddać honorowo krew, a także zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku dzięki Fundacji DKMS. Dla dzieci odbędzie się pokaz ratownictwa medycznego i pokazy strażackie. Można będzie również skorzystać z oferty lokalnych ekologicznych producentów żywności na mini kiermaszu. Naprawdę warto poświęcić trochę przedpołudniowej niedzieli na spędzenie tego czasu z nami w sympatycznej, przyjaznej atmosferze w gościnnych progach Przyłęk.

Proszę o uważne zapoznanie się z treścią poniżej zamieszczonego plakatu, gdzie są wszystkie istotne informacje dotyczące ,,Mikołajkowej Medycznej Niedzieli”.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk

oraz   Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2016-11-24

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 24.11.2016r

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani Majewska Agnieszka – Pruszcz Pomorski

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 28.11.2016r.

 

 

Data dodania: 2016-11-24

                                                                                                                                                                           Gądecz, 24.11.2016r

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani  Joanna Radtke  - Koronowo

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 28.11.2016r.

Data dodania: 2016-11-08

                                                                                                                                                                             Gądecz. 08.11.2016

                                 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                  Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik biura

 

                                                  Forma zatrudnienia:  umowa o pracę   ( 1 etat ) 

 1. Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1 
 1. Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1 
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „ 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

 1. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”,

           Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 22.11.2016r. 

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 29.11.2016r.

Data dodania: 2016-11-05

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 04.11.2016r. 

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                         serdecznie zaprasza 

           na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


które odbędzie się w dniu 14.11.2016 r. o godz. 17:00
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 • Powitanie i otwarcie zebrania.
 • Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 • Ustalenie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2016-11-04

                                                                                                                                                                              Gądecz, 04.11.2016r. 

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów 

            Forma zatrudnienia:

            umowa o pracę na okres próbny - 1 etat 

 1. Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 2. Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1 
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „ 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

        Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

       11. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 18.11.2016r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 25.11.2016r.

 

                                                                                                         

Data dodania: 2016-11-04

                                                                                                                                                                          Gądecz, 04.11.2016r. 

                Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

   Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny 

    Forma zatrudnienia:

   umowa o pracę na okres próbny - 1 etat 

 1.  Opis stanowiska pracyPracownik administracyjno-techniczny 
 1. Wymagania konieczne : 

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych,

  tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

 1. Wymagane dokumenty: 

a)   CV i list motywacyjny;

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów

      poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych

     i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 1. Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu: 

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

     6.  Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

     7.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 18.11.2016r. 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą

rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną

 powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 25.11.2016r.

Data dodania: 2016-10-20

                                                                                                                                                                     Gądecz, 20.10.2016r. 

Informujemy, iż w związku z ogłoszonym naborem kandydatów na wolne stanowiska:

Specjalista ds. projektów

Specjalista administracyjno-techniczny

w wyznaczonym terminie w ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne kandydatury.

Data dodania: 2016-10-15

                                                                                                                                                                                            Dobrcz, 15.10.2016 r.

      W sobotę, 15 października w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrczu odbył się VII Konkurs ,,Smaki Trzech Dolin”. 

Mieliśmy jako zespół LGD dużo obaw czy to wydarzenie uda nam się przeprowadzić tak, jak zaplanowaliśmy. Jednak optymizm i wrodzona chęć działania Pani Urszuli Mele – Łąckiej okazał się tak zaraźliwy że im był bliższy termin konkursu , tym nasze obawy były mniejsze. W sobotę, w dniu konkursu zjawiły się wszystkie osoby, które zadeklarowały udział w tym wydarzeniu. Zgłoszono do oceny konkursowej 31 potraw. My, jako główny organizator oraz sponsor nagród zadbaliśmy, aby nagrody były godne wyróżnionych osób. Na nasz konkurs przybył  gospodarz gminy Dobrcz, wójt Krzysztof Szala z uroczą małżonką i towarzyszyli nam przez cały czas trwania konkursu. Koła Gospodyń Wiejskich z gmin Koronowo, Dobrcz, Sicienko oraz osoby indywidualnie biorące udział w konkursie przygotowały tyle i takie potrawy, że zaskoczyły nas kompletnie. Wielu renomowanych kucharzy mogłoby czerpać inspiracje z tego, co by ujrzeli w sali GOK w Dobrczu w tę sobotę. Cieszy to, że nadal są osoby, które chcą kultywować tradycje swoich mam oraz babć, przygotowując potrawy, o których często już zapomnieliśmy. A to są skarby naszego regionu i to nasza Lokalna Grupa Działania  ma pomóc w przywróceniu do życia tych przepisów oraz  receptur i ich promocję wśród mieszkańców. I będziemy to czynić podczas całej perspektywy finansowej 2014-2020 wspierając takie działania. Uważam, że VII Konkurs ,,Smaki Trzech Dolin” możemy zaliczyć do bardzo udanych wydarzeń kulinarno- integracyjnych. Szersza relacja jest zamieszczona w zakładce Galeria.

Chciałbym serdecznie podziękować za ogromny wkład pracy i zaangażowanie Pani Urszuli Łąckiej- Mele, bez której to wydarzenie nie miałoby takiej rangi i tak perfekcyjnej organizacji. Ale myślę również że my, jako pracownicy LGD Trzy Doliny, też sprostaliśmy zadaniu. Chociaż to nic trudnego, jeżeli pracownicy LGD są zaangażowani ,,całym sercem” w realizację tego , co zamierzają zrealizować, tak, jak to czynią moje koleżanki Hania Tazbir i Hania Kowalska.

Oby tak dalej a będziemy mogli za kilka lat pochwalić się dużym dorobkiem kulinarnym w naszym regionie.

 Leszek Kuziak

Data dodania: 2016-09-28

                Konkurs  VII  SMAKI  TRZECH  DOLIN         

 

                                           Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny"

                                   Wszystkich, którzy interesują się kuchnią naszego regionu

                                                               ZAPRASZA

 • do udziału w konkursie – informacje w załączniku poniżej
 • do kibicowania tym, którzy będą brać udział w konkursie
 • do degustacji produktów
 • do odwiedzin Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, który będzie gościł konkurs
 • do obejrzenia prezentacji pt. „ Wariacje z Gęsiną” którą przygotuje i zaprezentuje ekspert kulinarny,  Pan Piotr Lenart

                                                         Data konkursu:  15.10. 2016r.

                  Miejsce konkursu:   Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu – sala widowiskowa                                            

           Organizator i fundator nagród -  Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny"

 Program imprezy: 

 1. 10:00                          rozpoczęcie imprezy, przywitanie gości
 2. 10:15                          przedstawienie uczestników  konkursu oraz komisji konkursowej
 3. 10:30 – 12:00           praca komisji
 4. 12:15  - 13:15            pokaz „Wariacje z Gęsiną”
 5. 13:30  - 14:00            rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, ogłoszenie wyników 
 6. w trakcie                    część artystyczna        

                            Honorowy Patronat - Wójt Gminy Dobrcz

Kontakt z organizatorami: LGD Trzy Doliny

Urszula Łącka-Mele Tel 608 51 66 36

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                            Gądecz, 27.09.2016r.

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 27.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na sprzęt gastronomiczny. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu, które są zamieszczone w załącznikach w zakładce ,,zapytanie ofertowe nr 4"          

                                                                          

 

Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 27.09.2016r.

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                          Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

                           Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat, praca na 1 miesiąc)

 

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny;

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)      oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i

o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

                             Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 11.10.2016r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 19.10.2016r.

Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 27.09.2016r. 

                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów

 

                        Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat, praca na 1 miesiąc) 

 • Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 • Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 • Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy       Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

                        Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 11.10.2016r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 19.10.2016r.

Data dodania: 2016-09-26

III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

                                                                                                                                                                               Gądecz, 26.09.2016r.

    III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do rolników, właścicieli gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą oraz produkcją.  Kongres odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r. w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy – organizatorami są: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization z Brukseli. Podczas kongresu będzie można dowiedzieć się: o radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi w rolnictwie, zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń usprawniających proces produkcji oraz wysłuchać referatów wielu interesujących prelegentów również przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kongresowi towarzyszą prezentacje stoisk partnerów, a uczestnicy będą mieli możliwość udziału w dyskusji i prezentacji innowacyjnych rozwiązań. Udział w kongresie jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie do rejestracji na portalu wydarzenia www.kongresagrobiznesu.pl/rejestracja (decyduje kolejność zgłoszeń).

Data dodania: 2016-09-18

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 18.08.2016r.

                                         Harmonogram szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych

                    szkolenia dot. „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

    w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  

 

    Data

     Gmina

                                           Miejsce

Godzina

 

15.11.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

16.00

 

16.11.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

16.00

 

17.11.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

16.00

 

22.11.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury, ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

16.00

 

23.11.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

16.00

 

24.11.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

16.00

 

29.11.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

16.00

Data dodania: 2016-09-16

                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 16.09.2016r.

                                             Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                        serdecznie zaprasza  na  

                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                               które odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. o godz. 17:00
                    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Data dodania: 2016-09-16

                                                                                                                                                                          Gądecz, dnia 16.09.2016r.

                                             Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                        serdecznie zaprasza  na  

                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                               które odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. o godz. 17:00
                    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

            Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2017 rok.

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2016-09-15

                                                                                                                                                                               Gądecz, 15.09.2016r.  

                                                                     WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 15.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na ,,Przygotowanie serwisu kawowego w formie szwedzkiego bufetu".  Szczególy w zakładce zapytanie ofertowe nr 3 w  protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu

Data dodania: 2016-09-15

                                                                                                                                                                                      Gądecz, 15.09.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 22.09.2016 oferty na:

Sprzęt gastronomiczny.

Szczegóły w zakładce ,,zapytanie ofertowe nr 4" w załącznikach tam umieszczonych

Data dodania: 2016-09-14

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 14.09.2016

PIKNIK  ,,NIECH  CIĘ  ZAKOLE - POZNAJ  SMAK I  SZLAK  DOLNEJ  WISŁY

 

W dniu 24 września w Otowicach gm. Dąbrowa Chełmińska będzie miała miejsce impreza "Piknik Niech Cię Zakole" organizowana w ramach projektu "Wieś na Weekend 2016" Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydarzenie to posłuży do prezentacji ofert wyłonionych w ramach projektu "Zintegrowany produkt turystyczno - kulinarny Poznaj Smak Doliny Wisły - Niech Cię Zakole". W ramach tego projektu będzie również reprezentacja naszego regionu z znamiennym hasłem ,,  Strzelecka Śliwkowa Dolina.., a przy Talerzyku wina.., i z Topolna gęsina” – krajobrazy i kulinaria na szlaku od Strzelec do Topolna przez Kozielec i prezentacja.  

 Zapraszamy  w imieniu organizatorów na to wydarzenie  zwolenników dobrego, tradycyjnego wiejskiego jadła oraz folkloru naszego regionu. Oj będzie się działo !!!

 

                                                                  Program Pikniku  

11.30 - 12.00 – korowód grup rekonstrukcji historycznej i zespołów – przemarsz z Gzina do Otowic

12.00 – 12.15 prezentacja  grup zespołów i uczestników – powitanie gości – Wójt gminy Dąbrowa Chełmińska

                         – Radosław Ciechacki

12.15 do 14.00 – w namiocie na Polanie Prezentacje ofert po 10 min. 

 14.00 – 14.15 otwarcie części kulinarnej prezentacja wystawców i produktów z Ziemi Dobrzyńskiej; Zakola i Kociewia;

14.00 – 18.00 – degustacje - „Co z zagrody to na stole na hasło Niech Cię Zakole”

 14.30 – 15.30 – Wariacje muzyczno - folklorystyczne o tytuł „Gwiazdy Folkloru - „Niech Cię Zakole”;

15.45 – 16.00 – ogłoszenie wyników konkursów na Lansjera kulinarnego, Lansjera Turystyki Wiejskiej

                              i Gwiazdę Folkloru „Niech Cię Zakole”; 

16.00 – 18.00     Rekonstrukcje historyczne – Kujawska Brać Szlachecka, Napoleon ze Świtą.., Ułani, ułani malowane dzieci;

14.00 – 18.00      przejażdżki bryczką/wozami stajni Otowice;

18.00 –                 oficjalne zakończenie Pikniku

Data dodania: 2016-09-11

                                                     JARMARK KUJAWSKO-POMORSKI

 Jarmark Kujawsko-Pomorski, którego ideą jest przybliżenie ,,mieszczuchom” oferty prezentowanej przez wieś ,  już w niedzielę 11 września w Myślęcinku!  Impreza odbędzie się na dawnych terenach wystawienniczych. Czeka nas moc atrakcji, jakich jeszcze dotąd podczas Jarmarku nie było. Jedną z nich, obok inscenizacji wesela kujawskiego w wykonaniu Zespołu Ludowego „Łochowianie”,  będzie bitwa smaków pomiędzy Kujawami a Pomorzem. Nie zabraknie także wyboru najsmaczniejszej potrawy Jarmarku. W tym roku przyznane zostaną trzy Rarytasy- złoty, srebrny i brązowy.Wszystkim zgromadzonym czas umilać będą ludowe zespoły pieśni i tańca. Jarmark to jednak przede wszystkim stoiska, gdzie można zaopatrzyć się w przeróżne rękodzieło, przetwory, nalewki, miody. Królować będą sztuka ludowa i regionalne przysmaki,  a do tego chętnych zapraszamy na kiermasz ogrodniczy, prezentację organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej. Częścią Jarmarku będą też spektakularne Amatorskie Zawody w Powożeniu. Pierwsze starty o godzinie 12.

Oczywiście nasza Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” będzie miała na jarmarku silną drużynę. Będzie promocja zdrowego, treściwego, wiejskiego jedzenia, będzie można popróbować  wybornych nalewek oraz pokosztować wybornych dżemów owocowo-warzywnych. Po sąsiedzku wspierać nas będzie drużyna Powiatu Bydgoskiego. Zapraszamy serdecznie do naszego stoiska.

Data dodania: 2016-09-10

                                          PIKNIK  RODZINNY  NA  POŻEGNANIE  LATA  W  MAKSYMILIANOWIE

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Osielsko oraz gmin ościennych na piknik rodzinny na pożegnanie lata w Maksymilianowie. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” wraz z sołectwem Maksymilianowo. Rozpoczynamy w sobotę, 10 września o godzinie 16:00 przy świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

Data dodania: 2016-09-07

                                                                                                                                                                               Gądecz, 07.09.2016r.

                                                             GOŚCINNIE  U  MENNONITÓW

 W sobotę o 13: 00 w Luszkowie ( niedaleko Topolna) nastąpi otwarcie MENNONICKIEGO SZLAKU KULINARNEGO W DOLINIE DOLNEJ WISŁY. Program dwudniowy jest bardzo bogaty w wydarzenia i pozwoli poznać bogatą i fascynującą historię menonitów, i to z ust tych , którzy kultywują ich tradycję. Prezes Leszek Kuziak będzie  reprezentował naszą Lokalną Grupę Działania,, Trzy Doliny” podczas tego wydarzenia, które co prawda nie będzie się odbywało na terenie będącym w obszarze działania naszej grupy, ale szlak, którego rozpoczęcie nastąpi w Luszkowie, przebiega również przez obszar naszego terenu wzdłuż Wisły. Już niedługo wędrując wzdłuż Doliny Dolnej Wisły będzie można rozsmakować się w daniach przygotowywanych według historycznych procedur i zwiedzić najciekawsze zabytki z czasów pierwszych holenderskich osadników. Ale trzeba zacząć od poznania historii Mennonitów , dlatego gorąco namawiam do odwiedzenia w sobotę Luszkowa

Data dodania: 2016-09-02

                                                                                                                                                                                            Gądecz , 02.09.2016 r.

                                                                ŚWIĘTO ŚLIWKI W STRZELCACH DOLNYCH

Zapraszamy do Strzelec Dolnych na Święto Śliwki, do naszego stoiska. Będzie dużo przysmaków w naszym stoisku. Można popróbować smakołyków z gęsiny, w tym ,,gęśburgera", smalec gęsi, półgęski oraz nowości, czyli dżemy owocowo warzywne. Mamy przygotowane  tez krówki ręcznie robione, przepyszne pierniki, soki i ogórki. Wszystko to, co  jest wytworem z gospodarstw naszego regionu. Polecamy, bo warto

Data dodania: 2016-08-30

                                                                                                                                                                           Gądecz, 30.08.2016r.      

Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń

W dniu 30.08.2016 r dokonano wyboru wykonawców na przeprowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły w zakładkach ,, zapytanie ofertowe nr 1 " i  ,,zapytanie ofertowe nr 2"

Data dodania: 2016-08-18

                                                                                                                                                                               Gądecz, 18.08.2016r.

                                          Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów

                   spotkania dot. „Zakładania działalności gospodarczej” oraz  „Rozwijania działalności gospodarczej”

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

   Data

    Gmina

                                         Miejsce

Godzina

 

20.09.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

17.00

 

21.09.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

17.00

 

22.09.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

17.00

 

27.09.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury,    ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

17.00

 

28.09.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

17.00

 

29.09.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

17.00

 

04.10.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

17.00

Data dodania: 2016-07-06

                                                                                                                                                                          Gądecz dnia 06.07.2016r.

 

                                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza na

                                                              Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                                 które odbędzie się w dniu 14.07.2016 r. o godz. 17:00
                                    
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

       a)    przedstawienie projektu uchwały;

       b)    dyskusja;

       c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Data dodania: 2016-06-13

                                                                                                                                                                Gądecz dnia 13.06.2016r.

                                   

                                                    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                   serdecznie zaprasza
                                                    na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                           które odbędzie się w dniu 21.06.2016 r. o godz. 17:00
                                  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” do zawierania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                    b)    dyskusja;

                    c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                     b)    dyskusja;

                     c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2016-06-09

Po  raz kolejny Lokalne Grupy Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wraz z instytucjami współpracującymi spotkały się na pikniku LEADER. Tym razem  w gościnnych progach Ziemi  Krajeńskiej w pięknym zespole pałacowym w  Runowie Krajeńskim. Gospodarzami  byli przesympatyczni  członkowie LGD  NASZA KRAJNA  wraz z wspomagającymi ich okolicznymi gminami. Było dużo  okazji do integracji oraz  i rywalizacji - gdyż konkurencje sportowe przewidziane przez Organizatorów były nie lada wyzwaniem. Było wesoło, pogodnie i smacznie

Data dodania: 2016-06-06

W dniu 3 czerwca w Zespole Pałacowym w Runowie Krajeńskim odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień związanych z tematyką nowej perspektywy finansowej, w którą obecnie wkraczają Lokalne  Grupy Działania.

Omówione zostały :

 1. Wytyczne w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru operacji wniosków przez podmioty inne niż LGD (wytyczna 1/1/2015).
 2. Zasady wyboru oferentów oraz wydatkowania środków przez Lokalne Grupy Działania w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

3.   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – aktualne przepisy.

Była okazja do zasięgnięcia porad u przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych LGD-ów.

Data dodania: 2016-05-23

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” reprezentowana przez Leszka Kuziaka – Prezesa oraz Romualda Góralczyka  - Vice Prezesa podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 umożliwia nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie uwagi i pomysły oraz otwartość na współpracę!

Data dodania: 2016-05-13

Gądecz dnia 23.03.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

serdecznie zaprasza 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godz. 17:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. 1.Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. 2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. 3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. 4.Ustalenie porządku obrad.
 5. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwał.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka w celu uzupełnienia składu Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
  4. 9.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. 10.Zamknięcie zebrania.