Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Projekt współpracy ,,SMAK"

                      Podpisanie umowy - projekt współpracy
Data dodania: 2018-04-06

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a czterema lokalnymi grupami działania (LGD):
1 Lokalną Grupą Działania „Barcja” (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),
2 Lokalną Grupą Działania ,,Łączy Nas Kanał Elbląsk” (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),
3 Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie),
4 Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Łańcucka” (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie).

Operacja pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2018-04-18
 
                                Spotkanie informacyjno-promocyjne  

W dniu 17 kwietnia pracownicy  biura LGD ,,Trzy Doliny” zorganizowali spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pod nazwą Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ). Spotkanie odbyło się w Skansen-Rożen w miejscowości Stopka.  W spotkaniu wzięło udział 28 osób zainteresowanych projektem.

Słowo wstępne dotyczące istoty projektu, jego harmonogramu, założeń, zamierzonych efektów oraz sposobu realizacji przedstawił prezes LGD ,,Trzy Doliny” – Leszek Kuziak. Spotkanie miało charakter informacyjno- promocyjny i w związku z tym wykład na temat istoty produktu lokalnego oraz wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW  wygłosiła zaproszona na to spotkanie Pani Elżbieta Sobolewska z Urzędu Marszałkowskiego.

Po  zapoznaniu się z obszernym materiałem popartym ciekawą prezentacją wywiązała się gorąca dyskusja, ponieważ uczestnicy spotkania żywo reagowali na przedstawione przez Panią Sobolewską informacje. Po przerwie na posiłek czyli specjalność Skansen-Rożen w postaci przepysznej karkówki uczestnicy  przeszli do następnego etapu spotkania czyli zapoznania się z zasadami promocji produktów lokalnych, które chcieliby wypromować. Ten temat obszernie omówił następny z naszych gości , pan Piotr Lenart, specjalista ds. promocji produktów kulinarnych, gorący propagator zdrowej , tradycyjnej  kuchni i potraw pieczołowicie odtwarzanych ze starych receptur. Po prezentacji oraz dyskusji na temat produktów z poszczególnych kategorii zakończono spotkanie, które przebiegało w sympatycznej atmosferze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK  zawitał do Pieczysk

Projekt dziedzictwa kulinarnego pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych z Lokalną Grupą Działania Trzy Doliny zagościła w dniu 16 maja w Pieczyskach. k. Koronowa. Zakręceni pozytywnie ludzie zamieszkujący pełne uroku doliny - Wisły, Brdy i Noteci najwyraźniej pragną symbiozy…

Braliśmy udział w warsztatach pt. ,,Ryby” poznając wariacje na temat ryb w kompozycjach z świeżo zerwanymi ziołami z ogrodów ,,Makowego Lata” Kasi Rymarz z Sienna zalanych śmietaną słodką i kwaśną od Gosi Wesołowskiej z Wudzynka.

Raczyliśmy się też olejem swojskim rzepakowym z rzepaku jarego, aromatyzowanym ziołami Makowe Lato i śledziami kiszonymi ze sklepiku Powsinoga…

Wspólnie przygotowane przez uczestników Warsztatów potrawy cieszyły się dużym powodzeniem a dobry humor i  słoneczna pogoda sprawiły, że warsztaty były naszym wspólnym sukcesem...co można zobaczy w naszej galerii oraz na filmie pod linkiem : 

                                                          https://www.youtube.com/watch?v=fX9Li6Jy1fA