Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zapytania ofertowe

                                                                                                                                                                                        Gądecz, 18.08.2016 r.

                                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 25.08.2016 oferty na:

Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działania „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przedmiotem oferty jest:

Przeprowadzenie4-godzinnych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działania „Zakładanie działalności gospodarczejiRozwijanie działalności gospodarczej na terenie 7 gmin LGD „Trzy Doliny”: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.

szczegóły w załącznikach          

====================================================================================================

                                                                                                                                                                                   Gądecz , 30.08.2016 r    

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 30.08.2016 r. wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie spotkań informacyjnych. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załącznika do tego protokołu , które są zamieszczone w załącznikach poniżej.                                                                                                                                                                    

Załączniki: