Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zapytania ofertowe

                                                                                                                                                                                   Gądecz, 18.08.2016 r.

                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 25.08.2016r. oferty na:

Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych – szkolenia dotycządziałań „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przedmiotem oferty jest:

Przeprowadzenie4-godzinnych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych – szkolenia dotyczą  działańZakładanie działalności gospodarczejiRozwijanie działalności gospodarczej na terenie 7 gmin LGD „Trzy Doliny”: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.

szczegóły w załącznikach...    

====================================================================================================

                                                                                                                                                                                    Gądecz , 30.08.2016 r    

                             WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 30.08.2016 r. wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.                                   Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załącznika do tego protokołu , które są zamieszczone w załącznikach poniżej.                                                   

                                                                                                                                                                                

Załączniki: