Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe nr 3

                                                                                                                                                                                           Gądecz, 06.09.2016 r.

                                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 13.09.2016 oferty na: Przygotowanie serwisu kawowego.

Przedmiotem oferty jest:   Przygotowanie serwisu kawowego w formie szwedzkiego bufetu

Szczegóły w załącznikach....

 

                                                                                                                                                                                            Gądecz, 15.09.2016r.

 

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 15.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na Przygotowanie serwisu kawowego w formie szwedzkiego bufetu. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu, które są zamieszczone w załącznikach poniżej.                                         

Załączniki: