Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe nr 4

                                                                                                                                                                                      Gądecz, 15.09.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 22.09.2016 oferty na:

Sprzęt gastronomiczny.

Szczegóły w załącznikach

 

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 27.09.2016r. 

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 27.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na sprzęt gastronomiczny. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu, które są zamieszczone w załącznikach poniżej.            

Załączniki: