Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2021-10-28

       Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjno - techniczny w biurze LGD Trzy Doliny

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.11.2021r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowisko :

Pracownik administracyjno – techniczny   – Pani Eliza Dutkiewicz z Bydgoszczy

       Przewodniczący komisji konkursowej

                      Adam Brzozowski

Data dodania: 2021-10-26

                                                                                                                 Gądecz,26.10.2021

Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjno - techniczny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 26.10.2021r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjno-techniczny ”

zakwalifikowała :

Pani Eliza Dutkiewicz - Bydgoszcz

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 28.10.2021

Data dodania: 2021-10-21

                               KUJAWSKO –POMORSKIE TARGI KSIĄŻKI REGIONALNEJ  w OSIELSKU

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów w dniach 22-24.10.2021 do Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Targi Książki Regionalnej. Pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia jest Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego, która pragnie przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultur w Osielsku do kalendarza kulturalnych wydarzeń wprowadzić cyklicznie takie spotkanie miłośników historii.  Dwudniowy program targów jest bogaty w prelekcje, wystawców książek i  publikacji  oraz  grupy rekonstrukcyjne. Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny wspiera to wydarzenie, jako spełniające warunek integracji społeczności lokalnej i rozwój wiedzy o regionie.

               

Data dodania: 2021-10-12

                                          Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                    86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas  określony od dnia 01.11.2021r

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie 

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia    prezentacji,   grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających   posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności                               za przestępstwa   popełnione umyślnie.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą     (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 22.10.2021 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                       

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie   w terminie   do dnia 26.10.2021 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności  w załączniku – ,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Załącznik :

Data dodania: 2021-10-04

Gminne Święto Latawca w Przyłękach przeszło do historii. Organizatorzy zadbali o wszystko w szczegółach , włącznie z zapewnieniem pięknej pogody. Były pokazy latawców, karate, występy wokalne i ,,dmuchany Plac Zabaw”. Bardzo dużo mieszkańców, fajna, piknikowa atmosfera. Lokalna Grupa działania Trzy Doliny jako współorganizator wydarzenia, przygotował słodki poczęstunek na stoisku, gdzie promowaliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udzielaliśmy informacji dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych oraz zasad działalności LGD Trzy Doliny. W zawodach latawców w kategorii specjalnej  ( wójt, dyrektor szkoły, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołectw i radnych ) nasza LGD zdobyła pierwsze miejsce z własnoręcznie zrobionym latawcem :-)

      

      

Data dodania: 2021-09-28

     Event  promujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny zaprasza na event związany z promocją działalności stowarzyszenia LGD Trzy Doliny. Event będzie jednym z elementów wydarzenia Święta Latawca, którego jesteśmy współorganizatorem. Podczas tego wydarzenia będzie czynne stoisko, gdzie pracownicy biura LGD będą udzielać informacji dotyczących działalności naszego stowarzyszenia i przedstawiać zalety Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz związane z tym programem osiągnięcia na terenie obszaru LGD Trzy Doliny.

Serdecznie zapraszamy do Przyłęk, gmina Białe Błota w sobotę 02.10.2021r. od godz. 15:00 na boisko przy szkole podstawowej  

Data dodania: 2021-09-27

                                    POŻEGNANIE  LATA 

Pożegnanie Lata z Nordic Walking w tle. W Żołędowie można było miło i aktywnie spędzić czas podczas fajnego wydarzenia w ramach projektu SZLAK związanego z realizacją projektu międzyregionalnego w ramach poddziałania 19.3 realizowanego przez LGD Trzy Doliny z partnerami. Były ćwiczenia i 5 km rajd Nordic Walking pod czujnym okiem instruktorki  Kingi Kawalerskiej  uprzednio biorącej udział w szkoleniu zorganizowanym przez LGD Trzy Doliny. Po zakończeniu rajdu  uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w pokazie   iluzjonisty, który zorganizował GOSIR Osielsko. O podniebienie zadbały przemiłe panie z  KGW Żołędowo,  serwując pyszne , domowe ciasta, chleb ze smalcem i kiełbaski z grila.   

 

 

 

 

Data dodania: 2021-09-24

                                              Posiedzenie Rady

W dniu  20.09.2021 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 4T/2021) . Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2021-09-21

                                              Pożegnanie Lata z Nordic Walking w Żołędowie 

 

                     W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w dniu 25.09.2021 o godz. 14:00 na stadion w Żołędowie

 

                                            na ,,Pożegnanie Lata" na sportowo,w tym również spotkanie z Nordic Walking 

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” realizując zadania związane zmiędzyregionalnym Projektem współpracy SZLAK finansowanym ze środków PROW 2014-2020, organizuje  5 kilometrowy Rajd Nordic Walking dla mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD Trzy Doliny jako jedno z zadań promujących zdrowy tryb życia. 

Rajd  będzie jedną z atrakcji związanych z organizowanym wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osielsku ,,Pożegnaniem Lata”, który odbędzie się 25.09.2021r. na stadionie w Żołędowie od godz. 14:00.  LGD Trzy Doliny dla pierwszych 20 uczestników Rajdu  przygotował atrakcyjny pakiet gadżetów związanych z projektem. Pójdziemy szlakiem Nordic Walking w Żołędowie i Jagodowie. Opiekować się będą przeszkoleni przez LGD instruktorzy oraz pracownicy LGD.  A po zakończeniu Rajdu  będą również atrakcje przygotowane przez  KGW Żołędowo – kiełbaski z grilla i ciasta domowe oraz występy iluzjonisty.  Serdecznie zapraszamy

 

                            

                        

Data dodania: 2021-09-15

                                   Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  20.09.2021 r. o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (nabór 4T/2021)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad       

       1.  Powitanie

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad
 3. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad
 4. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną
 5. Podjęcie uchwał zmieniających dotyczących naboru 4T/2021 w zakresie wskazanym przez UM
 6. Zamknięcie posiedzenia, podpisanie dokumentów, podpisanie protokołu, przekazanie

    

Data dodania: 2021-09-06

Festyn Rodzinny z Nordic Walking w Przyłękach

Festyn rodzinny w Przyłękach z Nordic Walking w tle. W Przyłękach w dniu 04.09.2021r. podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez Radę Sołecka wraz ze szkołą podstawową w Przyłękach można było poznać zasady uprawiania jednej z coraz popularniejszych rekreacyjnych dyscyplin sportowych, jaką  jest Nordic Walking.  Ten punkt festynu przygotowała Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny  w ramach projektu SZLAK związanego z realizacją projektu międzyregionalnego w ramach poddziałania 19.3 realizowanego przez LGD Trzy Doliny z partnerami. Były ćwiczenia i krótki rajd Nordic Walking pod okiem instruktorki    uprzednio biorącej udział w szkoleniu zorganizowanym przez LGD Trzy Doliny. Po zakończeniu rajdu  uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w pokazach artystycznych przygotowanych przez dzieci  ze szkoły podstawowej oraz przejażdżki stylowymi motocyklami.  Smakowite ciasta  zapewniła Rada Sołecka  wraz z szkołą i mieszkańcami  sołectwa. kiełbaski z grila. Festyn zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Data dodania: 2021-09-02

W imieniu organizatorów uroczystości związanych z XXX- leciem Samorządu Gminy Osielsko

zapraszamy w dniu 11.09.2021 do Żołędowa o godz. 16;00 jednym z cekawych wydarzeń tego dnia będzie koncert Kasi Kowalskiej

                        

Data dodania: 2021-08-27

                                    FESTYN RODZINNY W PRZYŁĘKACH

 

       W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w dniu 04.09.2021 od godz. 15:00 na boisko przy  szkole podstawowej w Przyłękach na Festyn Rodzinny  na sportowo, w tym również spotkanie   z Nordic Walking mieszkańców obszaru LGD Trzy Doliny

 

Rajd Nordic Walking  będzie jedną z atrakcji związanych z organizowanym wspólnie z Sołectwem Przyłęki oraz ze Szkołą Podstawową i Stowarzyszeniem ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” wydarzeniem integracyjnym dla mieszkańców Przyłęk oraz gminy Białe Błota  pod nazwą Festyn Rodzinny. Będzie moc atrakcji dla mieszkańców od malucha po seniora. Będą zajęcia artystyczne, dmuchany park zabaw oraz  pokazy ratownictwa medycznego. Fani sportu crossowego będą mieli okazję porozmawiać z wschodzącą gwiazdą żużla z Polonii Bydgoszcz. Wśród sportowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów będzie również Rajd Nordic Walking.  Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” realizując zadania związane zmiędzyregionalnym Projektem współpracy SZLAK finansowanym ze środków PROW 2014-2020, przeprowadzi  5 kilometrowy Rajd Nordic Walking dla mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD Trzy Doliny jako jedno z zadań promujących zdrowy tryb życia. Rajd zostanie poprzedzony pokazem prawidłowego uprawiania tej dyscypliny oraz rozgrzewką kondycyjną. Opiekować się będą przeszkoleni przez LGD instruktorzy oraz pracownicy LGD.  LGD Trzy Doliny dla pierwszych 20 uczestników Rajdu  przygotowało atrakcyjny pakiet gadżetów związanych z projektem, nawiązujących do Nordic Walking. A po zakończeniu Rajdu  będzie  również pieczenie kiełbasek przy ognisku   i wspólne śpiewanie. Serdecznie zapraszamy.

 

     

Data dodania: 2021-08-15

Polskie Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim powstało w 1921 roku. Celem Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim było i nadal jest  pielęgnowanie obowiązków obywatelskich i państwowych oraz pielęgnowanie ducha obywatelskiego wśród członków, udzielanie sobie wzajemnej życzliwej pomocy oraz ćwiczenie się w używaniu broni palnej a także wyrabianie karności wojskowej, by w razie potrzeby każdy członek był zdolny na zawezwanie władz do obrony Ojczyzny i do podtrzymania bezpieczeństwa publicznego. Jako zrzeszenie nie ma charakteru politycznego, łączy  wszystkie warstwy społeczeństwa pod sztandarem narodowym. Ku wiecznemu upamiętnieniu Konstytucji 3 Maja urządza  Bractwo strzelanie do tarczy honorowej, a w Zielone Świątki, po rannym nabożeństwie, w którym Bractwo bierze gremialny udział, odbywa się strzelanie o godność króla kurkowego. Poza tym na pamiątkę oswobodzenia miasta Solca w roku 1920  Bractwo, w dniu 9 stycznia każdego roku, bierze udział w uroczystościach urządzanych przez władze miejskie.

      

    

Data dodania: 2021-08-10

W dniu 15.08.2021r.  odbędzie się Rajd Rowerowy dla Niepodległej  na trasie Nowa Wieś Wielka – Byszewo,  a następnie  uroczysta msza polowa w intencji Ojczyzny przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Krajny w Byszewie. Zakończeniem tego uroczystego dnia będzie koncert muzyczny Kapeli Góralskiej ,,Hora”  - Góralskie Nuty dla Maryi i Niepodległej. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na to wydarzenie

     

Data dodania: 2021-08-02

                                                                                                                                             Gądecz, 02.08.2021r.

                     Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                       w sprawie oceny  konkursu  3R/2021 oraz 4T/2021

W dniu 28.07.2021r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2021) oraz ,, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (nabór 4T/2021).  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2021-07-19

                                                                                                                            Gądecz, 19.07.2021r. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

               Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  28.07.2021r.  o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2021) oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 4T/2021)                                                                 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną 

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  3R/2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych 

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  4T /2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2021-07-04

    W dniu 03.07.2021 w Sicienku odbył się festiwal kulinarny pod nazwą ,,SMAKI TRZECH DOLIN”.  Współorganizatorami była Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku.  Zamysłem przeprowadzenia tego festiwalu było przypomnienie cząsto zapomnianych regionalnych smaków i uświadomienie że mamy cenny potencjał kulinarny w naszym regionie.

Mimo obaw, pogoda dopisała.  Przybyło wielu wystawców z gminy Sicienko oraz gmin ościennych.  Różnorodne smaki  zaserwowane podczas tego wydarzenia zachwyciły smakoszy licznie przybyłych na festiwal. Wśród atrakcji było pokaz kulinarny w wykonaniu mistrza kucharskiego z karczmy Rzym – Pana Daniela Bereziaka, pokazy kuchni molekularnej w wykonaniu Pana  Mateusza Balcerka – uczestnika programu Gastro Szef oraz warsztaty herbaciane przeprowadzone przez znawczynię ziół – Panią Katarzynę Rymarz. Powodzeniem cieszyły się również porady dietetyka – Pani Emilii Szubryk oraz  prelekcja o Budkach Lęgowych – Pana leśniczego  Mariusza Trudnowskiego.  Wisienką na torcie tego wydarzenia był konkurs kulinarny w czterech kategoriach tematycznych, do którego zgłoszono 34 potrawy. Nagrody dla najlepszych ufundowała LGD Trzy Doliny. Nagrodami były we wszystkich kategoriach – za pierwsze miejsca – lodówka turystyczna marki Ravensen, za drugie miejsce-blender kielichowy  marki Tefal , za trzecie miejsce komplet noży kuchennych  marki Gerlach.  Czas spędzony podczas tego wydarzenia możemy zaliczyć do udanych, czego dowodem był wszechobecny śmiech i humor. Wartością dodaną tego wydarzenia było to, że mieszkańcy mogli po tak długim okresie spowodowanym pandemią wreszcie się spotkać, porozmawiać, pobyć w gronie sąsiadów. Za rok znowu wrócimy z festiwalem ,,Smaki Trzech Dolin”

        

        

                 

Data dodania: 2021-07-01

                

Data dodania: 2021-06-28

           

Data dodania: 2021-06-25

            Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021

                  Działasz społecznie w powiecie bydgoskim?

                  Znasz takie osoby/grupy?

                                       Zgłoś !!!

                  Czekają wyróżnienia, nagrody i Gala Finałowa!

                  Regulamin i Formularz poniżej

                                  

Data dodania: 2021-06-17

                                                                                                                                Gądecz, 17.06.2021r.

                                             Posiedzenie Rady

W dniu  16.06.2021 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021) Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2021-06-15

   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  W  IMIENIU STOWARZYSZENIA  NA  RZECZ  WSI  KOZIELEC  ORAZ  GMINY  DOBRCZ

            NA KONCERT  MUZYKI KLASYCZNEJ W WYKONANIU  MŁODYCH, UTALENTOWANYCH MUZYKÓW 

             

Data dodania: 2021-06-09

                                                     POSIEDZENIE  RADY

Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  16.06.2021 r. o godz.  16:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny  i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

 1. Powitanie
 2. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
 3. powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną
 4. przedstawienie proponowanego porządku obrad
 5. składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
 6. przyjęcie porządku posiedzenia;
 7. przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,
 8. w zakresie   wskazanym   w proteście;
 9. podjęcie stosownych uchwał
 10. wolne głosy, wnioski i zapytania
 11. podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia
Data dodania: 2021-06-04

                                                                                            Gądecz, 04.06.2021      

                              Szanowni Państwo

W dniu 03.07.2021 Lokalna Grupa Działania zaprasza na festiwal kulinarny pod nazwą  ,,SMAKI  TRZECH  DOLIN”

Festiwal ma na celu prezentację kulinarnego bogactwa oraz kultury stołu regionu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bydgoskiego. Festiwal ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci zaprezentują oraz  podadzą degustacji swoje wyroby kulinarne.

Organizatorami Festiwalu i Konkursu ,,Smaki Trzech Dolin’’ jest Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku oraz Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z siedzibą w Gądeczu

W ramach Festiwalu organizowany będzie Konkurs pod nazwą „Smaki Trzech Dolin”. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców, organizacji, producentów lokalnych produktów, KGW, itp. z terenu powiatu bydgoskiego i gmin ościennych.

a) Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach:

- produkty i potrawy pochodzenia roślinnego   ,,VEGE”

- produkty i potrawy pochodzenia zwierzęcego

- ciasta i desery

- przetwory domowe (soki, syropy, konfitury itp…)

zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie do 25.06.2021r. - decyduje kolejność zgłoszeń - szczegóły w Regulaminie konkursu

informacje telefoniczne udzielane są pod numerem 52/ 554 13 05

 Jako załączniki są umieszczone poniżej

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

            SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W TYM  WYDARZENIU

Data dodania: 2021-06-04

                                           RODZINNA MAJÓWKA  ROWEROWA  

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”  realizując jeden elementów międzyregionalnego projektu współpracy ,,SZLAK” współorganizuje wydarzenie integracyjne dla mieszkańców obszaru LGD Trzy Doliny. Zapraszamy na Rodzinną Majówkę Rowerową do pięknego zakątka w Puszczy Bydgoskiej.  Zbiórka w dniu 12czerwca o godz.14:00 na boisku szkoły podstawowej w Przyłękach. Pojedziemy wzdłuż Kanału Noteckiego do Kobylarni. Tam na pięknej polanie leśnej Puszczy Bydgoskiej sąsiadującej ze stadniną koni odbędzie się piknik rodzinny. Będzie moc atrakcji, w tym pieczenie kiełbasek na ognisku. Sołectwo Przyłęki wraz ze stowarzyszeniem ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” przygotowało  przejażdżki kucykami i losowanie rowerów dla uczestników Rajdu. Również milusińscy zostaną uhonorowani dyplomami i słodyczami za udział w Majówce. A  Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny wspólnie z leśnictwem Smolno przygotowała małe spotkanie z historią i teraźniejszością naszych lasów , ich mieszkańców oraz  zagadnienia związane z zasadami poruszania się po lasach .Spotkanie poprowadzi Pan Leśniczy Sławomir Fac będącym gospodarzem terenu, na którym odbędzie się Rowerowa Majówka. Nasze stowarzyszenie z tej okazji przygotowało pewien ciekawy i wyjątkowy upominek.  Myślimy że obdarowani oraz mieszkańcy ich przydomowych ogródków będą z niego zadowoleni. A jaki to upominek? Weźcie udział w Majówce Rowerowej, a się dowiecie. Serdecznie zapraszamy

Dojazd do Przyłęk z pętli Błonie autobusem 92 i 96

                    

Data dodania: 2021-06-02

                                                    Szanowni Państwo

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) wystosował zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Doświadczeń (CEI Know-how Exchange Programme; CEI KEP) z finansowaniem udostępnionym z Funduszu IŚE przy EBOR (w całości finansowanego przez włoski rząd). IŚE (ang. Central European Initiative - CEI) skupia obecnie 17 państw : Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy.

Ogólne informacje dot. CEI Know-how Exchange Programme dostępne są na oficjalnej stronie IŚE pod tym adresem https://www.cei.int/kep .

Termin składania wniosków: do 21 czerwca 2021 r.

Ogólna, orientacyjna łączna kwota środków udostępnionych (przez Włochy) w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 250 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro).

Ogólne zasady:

Wnioskodawcami są podmioty publiczne/prywatne zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE (a więc również w Polsce).

- Zaproszenie wymaga udziału co najmniej dwóch partnerów w każdym wniosku. Przynajmniej jeden dostawca know-how i jeden beneficjent know-how.

- Pułap dofinansowania dla pojedynczego wniosku/ projektu wynosi max. 40 000 EUR (maksymalnie 50% całkowitych kosztów projektu).

Szczegółowe zasady i dokumentacja konkursowa oraz pakiet aplikacyjny ( całość wyłącznie w języku angielskim) dostępne są na stronie https://application.cei.int/kep-2021/ .

Pytania dot. CEI KEP oraz aktualnego konkursu (w jęz. angielskim) można kierować do Sekretariatu IŚE na ten adres email: kep@cei.int .

Data dodania: 2021-06-02

                                                                                                                 Gądecz, 02.06.2021

                                      LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY

Zaprasza mieszkańców , organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów na spotkanie pt. ,, Prezentacji opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania ,,Trzy Doliny” „

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.06.2021. w małej świetlicy przy szkole podstawowej w Przyłękach , ul. Zabytkowa 5 , o godz. 12:00

Data dodania: 2021-05-19

                                                                                                                         Gądecz, 19.05.2021

                              ZAPYTANIE  OFERTOWE 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współpracy „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK” w ramach umowy 00007-6936-UM1420009/20 z dnia 7 maja 2021r. dotyczącym  Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na wykonanie BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW  w/g  specyfikacji zamieszczonej w załączniku  -  pt. Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy

Termin składania ofert : 19.05.2021 – 02.06.2021

Data dodania: 2021-05-19

                                                                                                                              Gądecz, 19.05.2021r.

                                                          Szanowni Państwo

W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny ” zapraszamy do udziału w ankiecie , która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają mieszkańcy i na jakie cele jest zasadne  skierować środki  związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  . Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców  obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny

Data dodania: 2021-05-18

                                                                                                                                   Gądecz.18.05.2021r.

                                    ZAPYTANIE  OFERTOWE

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współpracy „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK” w ramach umowy 00007-6936-UM1420009/20 z dnia 7 maja 2021r. dotyczącym  Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na opracowanie  folderu w/g  specyfikacji zamieszczonej w załączniku  -  pt. Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy

Termin składania ofert    18.05.2021 – 01.06.2021

Data dodania: 2021-05-14

                                                                                                                           Gądecz, 14.05.2021

 

                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                              na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

                                       objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4T/2021

 Termin składania wniosków:  28.05.2021 r. do 10.06.2021

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru:  176 075,17 € (po kursie 4 zł – 704 300,68 zł)

 /Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: projektylgd@gmail.com  lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

1.1   Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2   Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 2. Formularz umowy (wersja 7z)
  1.  Umowa o przyznanie pomocy
  2.  Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe
  3. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  4.  Załącznik 3 – Kary administracyjne
  5.  Załącznik 3A – Kary administracyjne
  6.  Załącznik 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
 3. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 4. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 5. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 7. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 9. Opis operacji
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 11. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
  1. Wniosek o płatność (.pdf)
  2. Wniosek o płatność (.xlsx)
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 w załączniku wszystkie pliki

Załączniki:
Data dodania: 2021-05-14

                                                                                                                                          Gądecz,14.05.2021

                                                            Zapytanie Ofertowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współpracy „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK” w ramach umowy 00007-6936-UM1420009/20 z dnia 7 maja 2021 roku. publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dwudniowego szkolenia  dla  7 osób, kończącego się nadaniem uprawnień instruktora Nordic Walking.

zapytanie ważne w dniach 14.05.2021 - 29.05.2021

Data dodania: 2021-05-12

                                                                                          OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” przystępując do realizacji  międzyregionalnego projektu współpracy pn.: „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK”, realizowany w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020  ogłasza nabór na szkolenie instruktora  Nordic   Walking  

 

 1. Szkolenie jest organizowane w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej SZLAK  ze środków finansowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 2. LGD ,,Trzy Doliny” w ramach projektu zleci profesjonalnej firmie przeszkolenie  7 osób z obszaru LSR LGD Trzy Doliny
 1. Osoby te podczas dwudniowego szkolenia zapoznają się z technikami uprawiania sportu  Nordic Walking.
 1. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do szkolenia i prowadzenia grup Nordic Walking.
 1. Koszt szkolenia zostanie sfinansowany przez LGD Trzy Doliny
 2. Osoby zgłaszające muszą wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.trzydoliny.eu/aktualności   i dostarczyć do siedziby   LGD Trzy Doliny,  86-022 Dobrcz, Gądecz 33 lub przesłać mailem  lgd.trzydoliny@gmail.com
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 17.05.2021 do dnia 21.05.2021( (decyduje data nadania  przesyłki)
 4. LGD Trzy Doliny wybierze spośród zgłoszeń siedem osób biorąc pod uwagę aby był to reprezentant każdej gminy z obszaru LGD Trzy Doliny
 1. O wyborze kandydatów oraz terminie szkolenia zostaną  zainteresowani powiadomieni telefonicznie / mailowo
 1. Informacji na temat naboru udzielają pracownicy biura od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 – tel. 795 423 090 , 739 246 434

uwaga - w załączniku karta zgłoszenia

Data dodania: 2021-05-07

                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                    informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 3R/2021 

Termin składania wniosków: 24.05.2021 r. do 07.06.2021 r. 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 235 507, 59€  (po kursie 4 zł – 942 030,36 zł) 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

1.1   Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2   Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 2. Biznesplan (wersja 3z)

3.1.   Biznesplan (.pdf)

3.2.   Biznesplan (.docx)

3.3.   Biznesplan  - tabele finansowe

3.4.   Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 1. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

4.1.    Oświadczenie (.pdf)

4.2.   Oświadczenie (.xlsx)

4.3.   Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 1. Formularz umowy (wersja 7z)

5.1.    Umowa o przyznanie pomocy

5.2.    Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe

5.3.   Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych

5.4.    Załącznik 3 – Kary administracyjne

5.5.    Załącznik 3A – Kary administracyjne

5.6.    Załącznik 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 2. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 3. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 7. Opis operacji
 8. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

14.1.Wniosek o płatność (.pdf)

14.2.Wniosek o płatność (.xlsx)

14.3.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

14.4.Załącznik 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

14.5.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu

   15.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Załączniki:
Data dodania: 2021-04-30

                                                                                                                                 Gądecz, 30.04.2021r.

                Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

   sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Rozwijania działalności gospodarczej”  oraz ,, Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”  w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 W dniu 10.05.2021. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwijanie działalności  gospodarczej” oraz praktycznego wypełniania wniosku  dotyczącego wsparcia na „Rozwijania działalności gospodarczej”

 Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

 

W dniu 12.05.2021. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”  oraz praktycznego wypełniania wniosku  dotyczącego   wsparcia na  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej

 Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

                                                                                UWAGA 

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 

                                                    tel. 739 246 434

Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia  oraz dezynfekcja rąk

w załączniku programy  szkoleń

Data dodania: 2021-04-27

                                                                                                                                        Gądecz, 27.04.2021

     Szkolenie RADY Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny"

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie   z zakresu  aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady.     Szkolenie odbędzie się dnia 11.05.2021. od  godzinie 09:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak

Data dodania: 2021-04-13

                                                                                                                                     Gądecz, 13.04.2021r.

                                         Posiedzenie Rady

W dniu  12.04.2021 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021).. Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2021-04-02

 

              Zdrowych, pogodnych i spędzonych

                          w gronie najbliższych

 

                 Świąt Wielkanocnych 

                             

                                         życzy 

                            Zarząd oraz pracownicy 

                 Lokalnej Grupy Działania   ,,Trzy Doliny"

                     

Data dodania: 2021-04-02

                                                                                                                                            Gądecz, 02.04.2021

                  Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.04.2021 r. o godz.  15:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad

 1.          Powitanie
 2.          otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
 3.          powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 4.          przedstawienie proponowanego porządku obrad
 5.          składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
 6.          przyjęcie porządku posiedzenia;
 7.          przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,
 1.           w zakresie   wskazanym   w proteście;
 2.           podjęcie stosownych uchwał
 3.           wolne głosy, wnioski i zapytania
 4.           podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia
Data dodania: 2021-03-29

                                                                                                                        Gądecz, dnia 29.03.2021 r.

      Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                serdecznie zaprasza

                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                które odbędzie się w dniu 12.04.2021r. o godz. 16:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

             Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 8. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” za rok 2020:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2020:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektów uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2021-03-24

                                                                                                                                                                Gądecz, 24.03.2021     

   Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu  1R/2021

 

W dniu 22.03.2021r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 1R/2021). Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2021-03-24

                                                                                                                                             Gądecz, 24.03.2021

 

                                                                                                                                                                        Gądecz, 24.03.2021     

   Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu  2Z/2021

 

W dniu 22.03.2021r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021). Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2021-03-22

              

               

Data dodania: 2021-03-11

         

Data dodania: 2021-03-05

                            Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

              Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  22.03.2021r.  o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 1R/2021 i 2Z/2021)                                                                               

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek obrad

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  1R/2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  2Z /2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2021-02-08

                       WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                         ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu 24 lutego  2021 roku od godz. 15:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Gądeczu . 

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                   UWAGA !!!

Ze względu na ograniczenia i restrykcje związane z COVID-19  osoby zainteresowane wzięciem udziału

w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 22.02.2021r.

Tel. 739 246 434

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

Podczas warsztatów będą zachowane środki ostrożności przewidziane przepisami. Dostępne będą  środki dezynfekcyjne oraz  maseczki jednorazowe  i  rękawiczki.

Data dodania: 2021-01-27

                                                    

Data dodania: 2021-01-26

Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny w biurze LGD Trzy Doliny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.02.2021r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowisko :

Pracownik administracyjny  – Pani Justyna Łabęcka

       Przewodniczący komisji konkursowej

                      Adam Brzozowski

Data dodania: 2021-01-21

            Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 20.01.2021r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjny ” zakwalifikowała :

Pani Justyna Łabęcka -  Gmina Osielsko

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 26.01.2021r.

Data dodania: 2021-01-20

                                             Szanowni państwo

Ze względu na przedłużenie do 31 stycznia 2021r.  obostrzeń związanych z COVID-19 , w tym również dotyczących spotkań publicznych

jesteśmy zmuszeni odwołać Warsztaty Refleksyjne w zaplanowanym  terminie 28 stycznia 2021r.

Po ustaleniu nowego terminu  ukaże się informacja na naszej stronie

z wyrazami szacunku 

Prezes LGD Trzy Doliny - Leszek Kuziak

Data dodania: 2021-01-14

                                            WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

                                             w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

                                             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                  ZAPRASZA

 

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego,

beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu

28 stycznia 2021 roku od godz. 15:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Gądeczu .  

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                   UWAGA

Ze względu na ograniczenia i restrykcje związane z COVID-19  osoby zainteresowane wzięciem udziału

w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 26.01.2021r.

Tel. 739 246 434

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

Podczas warsztatów będą zachowane środki ostrożności przewidziane przepisami. Dostępne będą  środki dezynfekcyjne oraz  maseczki jednorazowe  i  rękawiczki.

Data dodania: 2021-01-11

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                   86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjny

   Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 18.01.2021r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 21.01.2021 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Data dodania: 2021-01-04

            Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących

                działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

 

Data dodania: 2020-12-31

  

                      

Data dodania: 2020-12-30

                                                                                                                                                    Gądecz, 30.12.2020r

 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                 informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                               na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                      w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                     kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2Z/2021 

Termin składania wniosków: 14.01.2021 r. do 27.01.2021 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł 

Kwota wsparcia: 100 000 zł 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 17.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-12-29

                                                                                                                                                  Gądecz,29.12.2020r.

                                                                       Posiedzenie Rady

W dniu  28.12.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,,Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych”)- nabór 3P/2020. Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2020-12-24

                                                                                                                                                  Gądecz  24.12.2020r.

 

                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                     na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

                przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1R/2021

Termin składania wniosków: 07.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków 

o\o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 613 488,61

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza biznesplanu;
 3. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 6. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 7. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 8. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 13. .Opis operacji
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 15. Wzór wniosku o płatność
 16. Instrukcja wypełniania WoP
 17.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-12-23

 

                                  Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli 

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  28.12.2020 r. o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  3P/2020

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

  Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

   Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pisma które wpłynęło do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień    dotyczących naboru 3P/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

        podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-12-21

                                      

 

 

Data dodania: 2020-12-09

                                           Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”   w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. W dniu 17.12.2020r. godz. 11:00 -13:00 szkolenie w zakresie „Zakładania działalności gospodarczej”
 2. W dniu 18.12.2020r. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwijania działalności  gospodarczej
 1. W dniu 21.12.2020  godz. 11:00-13:00 szkolenie w zakresie praktycznego wypełniania wniosków

              dotyczących   „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

 Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434

w załaczniku programy szkoleń

Data dodania: 2020-12-07

                                                Szanowni Państwo,

             Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym konkursie „Polska Wieś Smakuje”.

                     Konkurs skierowany do Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach:
1. kiszonki z warzyw i owoców
2. zupy
3. potrawy jarskie
4. potrawy z drobiu i ryb
5. potrawy świąteczne

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres:konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni

Więcej informacji oraz regulamin konkursu w załączeniu

Data dodania: 2020-12-07

                                  

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                  86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas zastępstwa

Opis stanowiska pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

        Wymagania konieczne :

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy minimum 3 lata
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód 

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 12.12.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 15.12.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            ANULOWANE OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKO JEST NIEAKTUALNY

 

Data dodania: 2020-12-05

                                                                                                                                Gądecz, 04.12.2020r.

                                            Spotkanie prezentujące zebrane dane

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Trzy Doliny na spotkanie pn. Prezentacja opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia  2020r.  o godz. 18.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

Cel spotkania: 

„Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-27

                                                                                                                                                    Gądecz, dnia 27.11.2020.

 

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                       które odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. o godz. 17:00

         w Środowiskowym Domu Samopomocy  - Gądecz 33,  86-022 Dobrcz

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2021 roku:

a)         przedstawienie projektu uchwały;

b)         dyskusja;

c)         głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2020-11-26

 

 

                    Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w sprawie  konkursu  3P/2020

 W dniu 24.11.2020r. . Rada stowarzyszenia  LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 3 P/2020 -  „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny 

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

Data dodania: 2020-11-26

                                                                                                                                                     Gądecz, 26.11.2020r.                 

 

                Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.12.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjny – Pan Sebastian Grubich

               Przewodniczący komisji konkursowej 

                                           Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-23

                                                                                                                                      Gadecz, 23.11.2020r.

 

          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 23.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjny ” zakwalifikowała :

Pan Sebastian  Grubich , Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 26..11.2020

Data dodania: 2020-11-18

                                                                           Gądecz, 18.11.2020

                                  SZKOLENIE DLA ORGANÓW LGD TRZY DOLINY

           Szanowni PaństwoW związku z realizacją planu szkoleń dla pracowników i organów LGD ,,Trzy Doliny" zapraszam Państwa na szkolenie z  zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju .

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie LGD - Gądecz 33 

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej , oraz pracowników biura LGD ,,Trzy Doliny"

ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 , w szkoleniu w siedzibie LGD udział  jest obowiązkowy dla minimum jednego przedstawiciela z każdego organu decyzyjnego oraz biura LGD. Członkowie organów i biura, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu w siedzibie LGD, otrzymają po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną. ( mailem ) materiały ze szkolenia. 

                        serdecznie zapraszam 

            Prezes Zarządu LGD Trzy Doliny

                          Leszek. Kuziak

Data dodania: 2020-11-16

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 16.11.2020r.                              

 

                                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 24.11.2020 o godz.13:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.

Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek posiedzenia

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                           Gądecz, 12.11.2020

Posiedzenie Rady

W dniu  10.11.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                      Data dodania: 12.11.2020                                      

                         Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjny"

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                   86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – jeden miesiąc - 01.12.2020 - 31.12.2020

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjny

        Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- wiedza w zakresie technologii informacyjnej i informatyki

- znajomość podstawowych zagadnień związanych z PROW 2014-2020

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 20.11.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 23.11.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                             Gądecz , 12.11.2020r. 

                                                   Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie  \

    z zakresu  aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. 

    Szkolenie odbędzie się dnia 24.11.2020. od  godzinie 8:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                

Data dodania: 2020-11-10

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 16.11.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjno-techniczny –   Pani Manuela Kędzia

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej 

                                                                               Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                                                               Gądecz, 06.11.2020

                           

                          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjno-techniczny

 

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 05.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko

,,Pracownik  administracyjno-techniczny"  zakwalifikowała :

Pani Manuela Kędzia

Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 09.11.2020

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                        Gądecz, 06.11.2020                                 

                                                                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.11.2020 r. o godz.  15:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

  Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień

        dotyczących naboru 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

        podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-30

                                                                                                                                                     Data dodania: 30.10.2020

 

             Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjno-techniczny"

                                                                                                                                                                                     

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                    86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas  określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji,

   grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie. 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów 

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą     (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 04.11.2020 r. 

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                        

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 09.11.2020 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-10-23

                                                                                                                   Gądecz,  23.10.2020 

                                                           

                                                                       Posiedzenie Rady

 

W dniu  19.10.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-10-20

                                                 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Planu szkoleń dla pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”, zapraszam Państwa na szkolenie z zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 października 2020r. o godz.  11.00 w biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz pracowników Biura LGD „Trzy Doliny”. 

                                                                               Serdecznie zapraszam

                                                                      Prezes Zarządu LGD „Trzy Doliny”

                                                                                      Leszek Kuziak

Data dodania: 2020-10-14

Gądecz, 14.10.2020

                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  19.10.2020 r. o godz.  16:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień dotyczących naboru 2Z/2020 oraz wyjaśnień dotyczących protestów z naborze 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania 

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-14

                                                                                                                                  Gądecz,  14.10.2020

 

                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                            informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia       

                                         na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

                             objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3P/2020 

Termin składania wniosków: 28.10.2020 r. do 10.11.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek

wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 290 011, 00 zł - w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 135 005, 28 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 155 005, 72 zł 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. W0zór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załączniki:
Data dodania: 2020-10-12

                                                                                                               Gadecz, 12.10.2020                                

                      LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny” 

w celu zapoznania się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.10.2020 . w małej świetlicy przy szkole podstawowej w Przyłękach , ul. Zabytkowa 5 , o godz. 17:00

Data dodania: 2020-10-09

                                                                                                                       Gądecz, 09.10.2020r.

                                       Warsztaty tematyczne 

      „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

              objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie

„Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produktów lub usług lokalnych”

Program Warsztatów

Czas -4 godz. warsztatów

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Warunki kwalifikowalności
 6. Intensywność wsparcia
 7. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje Omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych.
 8. Warsztaty z wypełniania wniosku. Czas trwania 2 godz.

data - 16.10.2020 - godz. 13:00

miejsce - siedziba LGD Trzy Doliny - Gądecz 33 - gmina Dobrcz

Data dodania: 2020-10-05

Gadecz, 05.10.2020

                                                                           PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

W niedzielę  zakończyły się w Łodzi XIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD. Nasz region był reprezentowany przez Państwo Ewę i Mieczysława Chabowskich ze Strzelec Górnych. Zaprezentowali jedną z wizytówek naszego regionu czyli powidła śliwkowe w różnych wariacjach smakowych. Duze zainteresowanie produktami i regionem , który słynie z takich lokalnych produktów.

       

Data dodania: 2020-10-03

                                             JARMARK  JESIENNY  W  KRUSZYNIE

Tradycyjny jesienny jarmark w Kruszynie, który sie odbył w dniu o3.10.2020r ,  byl nad wyraz udany, czego dowodem były rzesze licznie przybyłych mieszkańców gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszyna i Pawłówka przygotowały takie pyszności, ze kręciło się w głowie od różnorodności. Wszystko domowe, naturalne i przepyszne. Była okazja otrzymania książki SMAK wydanej przez LGD Trzy Doliny z autografem Pani Izabeli Chudzynskiej- autorki opracowan zawartych w książce oraz wójta gminy Sicienko- Piotra Chudzynskiego. A nad całością czuwał przesympatyczny gospodarz - pan Adam Niedzwiedzki. LGD Trzy Doliny aktywnie wspierało to wydarzenie w ramach promocji obszarów wiejskich związanych z działaniami w obszarze PROW.

  

                                                          

 

Data dodania: 2020-10-02

            NOWA WIEŚ WIELKA NA STAREJ FOTOGRAFII

W piątkowy wieczór w GOK w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się wystawa fotograficzna pt. ,, Nowa Wieś Wielka na starej fotografii”. Dużo ciekawych zdjęć obrazujących zachodzące na przestrzeni lat zmiany w gminie. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy żywo reagowali oglądając wystawę. Wiele z tych fotografii przywołało wspomnienia i nostalgie. Wystawie towarzyszyły występy wokalne. O dobrą atmosferę zadbali gospodarze wydarzenia. Wielkie brawa za pomysł mający na celu integrację mieszkańców.

Data dodania: 2020-10-01

                        Spotkanie informacyjne

                                                                                                                                                         Gądecz, 01.10.2020r.

                                                            Spotkanie informacyjne    

W zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

                                  Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

                spotkanie odbędzie się w dniu 09.10.2020r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33  . godz. 13:00

   PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Czas -3 godz.

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
 6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Procedura oceny wniosków
 8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych
Data dodania: 2020-09-24

                                                                     Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w dniu 02.10.2020 r o godz.18;00 GOK w Nowej Wsi Wielkiej. Bedzie okazja zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniała się gmina Nowa Wieś Wielka a przez pryzmat tej gminy również całego regionu. Miła atmosfera , kawa i pyszne słodkości zapewniają organizatorzy

       

 

 

 

 

 

  

Data dodania: 2020-09-21

       ,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia”- Minikowo 2020

,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia” - pod takim tytułem w Minikowie odbyła się w dniu 20.09.2020r. ciekawa impreza ogrodniczo- kulinarna. Tłumy odwiedzających potwierdziły tezę ze ludzie cenią lokalne , tradycyjne wyroby. Lgd Trzy Doliny promował powidła śliwkowe ze Strzelec Górnych od Państwa Chabowskich, którzy zostali kilka dni temu wyróżnieni certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza i Kujaw nadanym przez Marszałka naszego województwa.

 

 

Data dodania: 2020-09-20

                    Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w XII Jesiennym jarmarku w Kruszynie 

                          Serdeczna atmosfera , smakowite wyroby kulinarne , dobra zabawa

                                                      To zapewniają organizatorzy

                                      

 

Data dodania: 2020-09-20

W dniu 20.09.2020r w Sicienku odbył Turniej Siatkówki Plażowej O Puchar Wójta Gminy Sicienko. Nasz LGD stara się wspierać inicjatywy służące integracji lokalnej społeczności wiejskiej. Tak się stało i tym razem. Zakupiliśmy puchary dla drużyn uczestniczących w zawodach.

Data dodania: 2020-09-14

                                                                                                                                                                Gądecz, 14.09.2020

 

                                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  11.09.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-09-12

         ZAWODY STRZELECKIE - SOLEC KUJAWSKI

W sobotę 12.09.2020R.  Soleckie Bractwo Kurkowe z Solca Kujawskiego zorganizowało zawody strzeleckie mające na celu kultywowanie historycznych tradycji związanych ze strzelectwem. Nasze LGD wsparło to ciekawe wydarzenie .

Data dodania: 2020-09-10

                                               Szanowni Państwo,

W trosce o najwyższy poziom realizowanego projektu, zwracamy się  z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy,

a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. 

Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line. Link do wersji elektronicznej jest zamieszczony poniżej

https://www.interankiety.pl/i/gal1Yj6W

wersja do druku jest zaaczona jako załącznik

Data dodania: 2020-09-07

                   ŚWIĘTO ŚLIWKI - STRZELCE  DOLNE  - 2020

Święto Śliwki - Nasze stoisko było bogate w śliwkowe delicje od Państwa Chabowskich ze Strzelec Górnych oraz przetwory z dziczyzny z naszych okolicznych lasów promowane przez pana Mikołaja Joachimowskiego. Licznie odwiedzający stoisko chwalili smak  specjałów serwowanych na naszym stoisku.


Data dodania: 2020-09-03

                                                                                                                                                                                                                    Gadecz, 03.09.2020

Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  11.09.2020 r. o godz.  16:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)  

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest, analiza uzasadnień do złożonych protestów   przekazanych przez UM  oraz przeprowadzenie ponownej oceny

         w zakresie   wskazanym   w proteście oraz

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-09-03

                                       

Data dodania: 2020-08-15

          RAJD ROWEROWY I PIKNIK KU CZCI JANA PAWŁA II

Wyjątkowa sobota w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajnyw Byszewie - religijnie - sportowo - kulturalnie

Data dodania: 2020-07-14

                                                                                                                                                              Gądecz, 14.07.2020r.

 

                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  10.07.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-07-06

                                                                                         Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli 

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.07.2020 r. o godz.  16:30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)        

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,  

         w zakresie   wskazanym   w proteście;

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy