Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2019-09-10

 

XIX Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych przeszło do historii. W tym roku w naszym stoisku gościliśmy przesympatyczne panie z KGW w Bytkowicach , które serwowały tradycyjne potrawy kuchni regionalnej, w tym również potrawy z książki SMAK . Podczas dwóch dni imprezy  nie zabrakło stoisk z przepysznymi powidłami oraz tradycyjnie , pokazu gotowania powideł w wielkich miedzianych kadziach. Można było też dobrze zjeść, przywołując często zapomniane smaki dzieciństwa, napić się aromatycznej kawy z fikuśnej kuli , lub naturalnych ziołowych herbat serwowanych przez ,,Makowe Lato” a także  posłuchać fajnej muzyki (Cynamony , Wesołe Gospodynie).

Data dodania: 2019-09-08

W 2019 roku w wielu gminach należących do LGD Trzy Doliny odbyły się dożynki gminne będące  świętem oddające pokłon trudom  rolniczej pracy. W  czasie tych  świąt była sposobność podziwiać  piękne,  misternie wykonane wieńce dożynkowe, barwne, ludowe stroje i muzykę danego regionu.

 

Data dodania: 2019-09-05

Data dodania: 2019-08-28

Data dodania: 2019-08-26

Data dodania: 2019-08-14

                                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                                 w sprawie  konkursu 3R/2019

 W dniu 12.08.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 3R/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 12.08.2019r.

Data dodania: 2019-08-02

                                                Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.08.2019. o godz. 12.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 3R / 2019 .

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-07-24

                                                                 

                                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                             w sprawie  konkursu 1Z/2019

 W dniu 19.07.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą rozpatrzenia i ponownej oceny protestów ,  złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 19.07.2019r.

 
Data dodania: 2019-07-15

                       Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19.07.2019. o godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu rozpatrzenia i ponownej oceny protestów w ramach naboru 1Z/2019 oraz złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z / 2019 .

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-07-12

                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                             w sprawie  konkursu 2I/2019

 W dniu 12.07.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2I/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 12.07.2019r.

Data dodania: 2019-07-08

                                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

 Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.07.2019. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2I/2019 .

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-06-19

Data dodania: 2019-06-07

                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

         dotyczące procedury rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 3R/ 2019

                                                     oraz korekt dotyczących konkursu 2I/2019

 

W dniu 05.06.2019. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 3R/ 2019  w ramach ,,Działanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz korekty dotyczące konkursu 2I/2019

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-06-03

                                                                Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie  z zakresu

                                              aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady.

    Szkolenie odbędzie się dnia 06.06.2019r. o  godzinie 9:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                                       

 Porządek szkolenia

Przywitanie członków Rady przez kierownika LGD Trzy DolinyOmówienie Procedury obejmującej czynności związane                      z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji  składanych przez podmioty inne niż LGD .

Omówienie procedury rozpatrywania protestów

Omówienie  Procedury  ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Zakończenie  szkolenia

Data dodania: 2019-05-31

                                    Posiedzenie Rady 

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 05.06.2019r. o godz. 09.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem rozpatrzenia protestów dotyczących naboru  3R/2019 , które wpłynęły do biura stowarzyszenia oraz wyjaśnień do naboru 2 I / 2019

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD  ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją związaną z protestami                                           

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

Data dodania: 2019-05-28

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza

                                                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                                               które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17:00

                                           w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

1.   Powitanie i otwarcie zebrania.

2.   Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

4.   Ustalenie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2018.

7.   Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2018.

8.   Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”,

       o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.

9.   Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD

„Trzy Doliny” z działalności za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie zebrania.

w załączniku porządek zebrania   oraz sprawozdanie

Data dodania: 2019-05-25

                        Vll Rodzinna Majówka Rowerowa

Vll Rodzinna Majówka Rowerowa z Przyłęk do  Śluzy nr 4 w Frydrychowie w dniu 25 maja 2019r. przeszła do historii. Jak co roku, o tej porze Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk przy aktywnym wsparciu Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny zorganizowało już VII Rodzinną Majówkę Rowerową. Tym razem pojechaliśmy z Przyłęk do Śluzy we Frydrychowie umiejscowionej na żeglownym szlaku wodnym po rzece Noteć. W tym urokliwym miejscu gospodarz terenu , nadleśniczy Stanisław Fac wraz z organizatorami , Panią Magdą i Pawlem Zuehlke  zorganizowali nam pełen atrakcji piknik. Były konkursy i zabawy dla dzieci , pokazanie jak działa śluza i elektrownia z nią związana oraz opowieści przyrodnicze w wykonaniu p. leśniczego. Mieszkańcy mieli możliwość w swobodnej atmosferze porozmawiać z włodarzami gmin, Panem Oskwarkiem i Panem Fundatorem na tematy związane z ich środowiskiem. Była przepyszna grochówka, tradycyjnie sprezentowana przez wójta Nowej Wsi Wielkiej, kiełbaski przy ognisku, smaczne ciasto ... i dużo śmiechu, humoru , zabawy.  Nasze LGD promowało regionalne wyroby z ,,Doliny Strzeleckiej” - przepyszne powidła śliwkowe od p. Ewy Chabowskiej. Wielkie podziękowania dla organizatorów za, jak zawsze, perfekcyjne przygotowanie całej imprezy , z dbałością o każdy szczegół, a w konsekwencji wspaniale spędzone sobotnie popołudnie


Data dodania: 2019-05-23

                                                                                                                                                                     Gądecz, 23.05.2019

 

                                           LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie pn. „Prezentacja opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52, godz. 9.30

Data dodania: 2019-05-21

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                                            Gądecz, 20.05.2019

                           

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

    dotyczące procedury rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 1Z/ 2019

 

W dniu 09.05.2019. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 1Z/ 2019  w ramach ,,Działanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                                             Gądecz, 20.052019r.

 

                                                   WYNIKI  NABORU  2 I / 2019

 

 

W dniu 09.05.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

2 I / 2019 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady i oceną wniosków

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                             Gądecz, 20.05.2019r.

 

                                                                     WYNIKI NABORU  3 R / 2019

 

W dniu 09.05.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

3 R / 2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady i oceną wniosków

Data dodania: 2019-05-14

W dniach 11-12 maja 2019 r. w gościnnych progach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie odbyła się dwudniowa impreza tematyczna pod nazwą ,,Lato Na Wsi”. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością i renomą wśród wystawców oraz mieszkańców regionu.  Jest to impreza    o charakterze edukacyjno-promocyjnym mającą na celu promocję działalności pozarolniczej oraz utrwalanie dziedzictwa kulturowego  i kulinarnego  województwa kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło tam również Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, która   reprezentowała obszar , na którym działa. Na naszym stoisku gościliśmy specjalistę kulinarnego – Pana Mikołaja Joachimowskiego, który promował  nasze regionalne dziedzictwo kulinarne a LGD Trzy Doliny również  propagował idee zawarte w PROW. Podczas ,,Lata na Wsi” można było zwiedzić

Plenerowa Wystawa Ogrodnicza – największa w regionie oraz zobaczyć prezentacje i degustacje regionalnych specjałów oraz uzyskać profesjonalne doradztwo

 

Data dodania: 2019-04-30

                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                   Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

  

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 09.05.2019r. o godz. 09.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  2I / 2019., 3 R/2019  oraz rozpatrzenia protestów dotyczących naboru  1Z / 2019 , które wpłynęły do biura stowarzyszenia

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD  ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym                   z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                    Krystyna Mikulska                                                                                            

 

Porządek Posiedzenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady
 3. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 2 I/2019  
 4. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 5. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 3 R /2019
 6. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 7. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do rozpatrzenia protestów w ramach naboru  1Z /2019
 8. Rozpoczęcie procedury rozpatrzenia protestów
 9. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady i zakończenie procedury oceny 
 10. Podsumowanie przez Przewodniczącą Rady posiedzenia i zamknięcie obrad Rady
Data dodania: 2019-04-27

W dniu 27 kwietnia w Brzozie (  gmina Nowa Wieś Wielka), w gościnnych progach lokalnej szkoły  odbyła się już czwarta edycja Powiatowego Przeglądu Chórów, Zespołów Wokalno-Instrumentalnych i Wokalnych. Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”, którą reprezentował prezes Leszek Kuziak wraz  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej była współorganizatorem tego wydarzenia kulturalnego, a patronatem objął wójt gminy Nowa Wieś Wielka, Pan Wojciech Oskwarek oraz starosta Powiatu Bydgoskiego , Pan Wojciech Porzych. Wśród zaproszonych gości był również przedstawiciel Sejmiku Województwa ,członek komisji kultury,  Pan Michał Krzemkowski. Co prawda przegląd Chórów w nazwie jest ,,powiatowy” lecz już przekroczył granice powiatu gdyż   występowały zespoły z obszaru całego województwa. Celem organizatorów tego wydarzenia kulturalnego było poznanie i integrowanie twórców ludowych, zespołów folklorystycznych i mieszkańców. Chyba się udało, patrząc na roześmiane , radosne twarze i słowa pochwał pod adresem gospodarzy. Były wzruszenia przy słuchaniu starych , często już zapominanych ludowych piosenek,  tańce i wesoła przyjacielska atmosfera o którą zadbali prowadzący spotkanie Pani Ewa Woś,  oraz Pan Włodzimierz Tomczak,. Cieszy nas zainteresowanie tym wydarzeniem kulturalnym wśród mieszkańców naszego regionu, co przekłada się również na szersze propagowanie działalności naszej Lokalnej Grupy Działania, której jednym z podstawowych celów jest integracja społeczności na obszarach wiejskich

Data dodania: 2019-04-25

   

    W dniu 25.04.2019 w gościnnych progach Starostwa Powiatu Bydgoskiego dzięki uprzejmości starosty bydgoskiego , Pana Wojciecha Porzycha odbyło się spotkanie prezesa stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, Pana Leszka Kuziaka z włodarzami gmin należących do stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia podsumował dotychczasowy stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówił plany na najbliższe lata. Zwrócił uwagę na duże zainteresowanie mieszkańców regionu środkami finansowymi, które są dostępne za pośrednictwem LGD z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiono kierunki dalszej współpracy pomiędzy LGD a samorządami lokalnymi kładąc duży nacisk na działania integrujące lokalną społeczność z wykorzystaniem środków PROW. Na zakończenie spotkania prezes Leszek Kuziak podziękował staroście, burmistrzom i wójtom za bardzo dobrą współpracę, której efekty widoczne są w naszym regionie.

Data dodania: 2019-04-24

                                                                                                                                                                      Gadecz, 24.04.2019

  W dniu 11.04.2019. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 1Z/2019 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W załączniku poniżej oraz w bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki oraz protokół Rady dotyczący naboru 1Z/2019

Data dodania: 2019-04-03

                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

     W związku ze zmianą terminu zwołania posiedzenia Rady  publikujemy zawiadomienie o nowym terminie posiedzenia

 

  L.dz. 02/04/2019/1Z

                                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                                              Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

 

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  1 Z / 2019.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD,   a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                               Krystyna Mikulska                                                                                                    

 

 

Porządek Posiedzenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady
 3. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 1Z/2019  
 4. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 5. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady i zakończenie procedury oceny
 6. Podsumowanie przez Przewodniczącą rady posiedzenie i zamknięcie obrad
Data dodania: 2019-04-01

Gądecz, 01.04..2019r.

 

                                                   Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

 

 

 L.dz. 01/04/2019/1Z

 

                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                        Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

 

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 08.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD  w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  1 Z / 2019.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                           Krystyna Mikulska        

Data dodania: 2019-03-28

                                                                                                                                                                      Gadecz, 28.03.2019

  

                          Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie 
 z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady.

Szkolenie odbędzie się dnia 04.04.2019r. o  godzinie 11:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                                       

 

Porządek szkolenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Omówienie Procedury obejmującej czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji  składanych przez podmioty inne niż LGD .
 3. Omówienie  Procedury  ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany
 4. Zakończenie  szkolenia

                  

Data dodania: 2019-03-21

                                                                                                                                                                    Gądecz  21.03.2019r.

                                                          

                                         OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3R/2019

 Termin składania wniosków: 05.04.2019 r. do 18.04.2019

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 1.200.000,00 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza biznesplanu;
 3. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 4. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 5. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 6. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 7. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 11. .Opis operacji
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 13. Wzór wniosku o płatność
 14. Instrukcja wypełniania WoP

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI SĄ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE ,, PLANOWANE NABORY" W PODSTRONIE OZNACZONEJ  ,,OGŁOSZENIE O NABORZE NA KONKURS 3R / 2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-03-14

                                                                                                                                    Gądecz,  14.03.2019

 

                                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

            informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                       na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2 I / 2019

 Termin składania wniosków: 29.03.2019 r. do 11.04.2019

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Kwota wsparcia:  do 400 000 zł

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 12. Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP

poniżej w załącznikach umieszczone  wszystkie dokumenty dotyczące naboru.

Również w zakładce PLANOWANE NABORY w podstronie ,,ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 2 I / 2019"  są zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące tego naboru

Załączniki:
Data dodania: 2019-03-11

                                                                                                                                                          Gadecz, 11.03.2019r.

            WARSZTATY DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

    Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” organizuje warsztaty edukujące potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków   o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia.

Warsztaty odbędą się w dniu 19.03.2019r.  o godz.12:30 w świetlicy wiejskiej w Żołędowie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2

w załączniku program warsztatów

 

Data dodania: 2019-03-07

                                                                                                                                                                                                  Gądecz, 07.03.2019r

                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"

 

         informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD                                                  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez                                                          społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                  

 Nr konkursu LGD: 1Z/2019 

Termin składania wniosków:   21.03.2019 r. do  03.04.2019 r.

 Miejsce składania wniosków:    Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwoj przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 800 000 

 Kwota wsparcia: 100 000 zł

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI SĄ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE ,, PLANOWANE NABORY" W PODSTRONIE OZNACZONEJ  ,,OGŁOSZENIE O NABORZE NA KONKURS 1Z / 2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-02-28

                                          Zmiana numerów telefonów

W związku z wycofaniem się operatora telefoni stacjonarnej z świadczenia usług oraz brakiem alternatywnego operatora informujemy że z dniem 31 marca 2019r. przestanie funkcjonować połączenie stacjonarne pod numerami : 

tel. (52) 55 11 687
fax. (52) 55 11 687

Jednocześnie informujemy że od dnia 01 marca uruchomiony zostanie  dodatkowy numer telefonu komórkowego : 

specjalista ds. projektów  oraz doradztwa w zakresie środków PROW - 739 24 64 34

Wszystkie informacje są również dostepne na naszej stronie internetowej w zakładce ,,KONTAKT"

Data dodania: 2019-02-28

                                                                                                                                                                                    Gadecz , 27.02.2019

 

                                                                                        Informacja

                                     o sposobie wykorzystania środków finansowych

                                       na wsparcie funkcjonowania LGD w  2018 roku .

 

Koszty bieżące: 360.347,26 zł. , w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi  : 323.293,39 zł.

- szkolenia dla pracowników:                                               1.971,00 zł.

- koszty prowadzenia biura :                                              23.572,18 zł.

( w tym :wynajem biura,  usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe ,usługi pocztowe, usługi komunalne , utrzymanie domen, materiały biurowe ,wynajem i serwis kserokopiarki)

-delegacje pracowników:                                                     2.349,59 zł.

-delegacje członków Zarządu LGD:                                     3.116,98 zł.

-pozostałe koszty :                                                                 3.164,00 zł.

( w tym :diety członków Rady LGD oraz wynagrodzenia wykonawców usług i zleceń)  .

Koszty aktywizacji: 2880,12  zł. 

Data dodania: 2019-02-08

                                        Warsztaty refleksyjne

     Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” serdecznie zaprasza członków organów stowarzyszenia LGD Trzy  Doliny – Zarządu , Rady, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i LGD z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na Warsztaty Refleksyjne.

Warsztaty odbędą się w dniu 21.02.2019 w Dobrczu , w GOK - ul. Długa 52 ( sala bankowa ) w godz. 11:00 – 15:00.

 Konieczność przeprowadzenia w/w warsztatu wynika z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 i ma na celu bieżącą analizę wdrażania, jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej

Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji do dalszych czynności w                      

związku z realizacja działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Trzy Doliny w latach 2016 – 2018.

Data dodania: 2019-02-04

                                                                                                                                                                                Gadecz, 04.02.2019

                                                                       Harmonogram szkoleń

                                szkolenia w zakresie sporządzania wniosków 

      o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

              „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie                                           lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Data

Gmina

Miejsce

Godzina

 

18.02.2019r

Białe Błota

 

Gminne Centrum Kultury ul.Czysta 1a Białe Błota

17.00

 

19.02.2019r

Sicienko

Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

17.00

 

20.02.2019r

Solec Kujawski

Soleckie Centrum Kultury,  ul. Bojowników o Wolność  i Demokrację 1, Solec Kujawski

17.00

 

28.02.2019r

Osielsko

Świetlica wiejska w Żołedowie,   ul. Leona Wyczółkowskiego 2

17.00

 

04.03.2019r

Nowa Wieś Wielka

Świetlica wiejska w Prądocinie

17.00

 

05.03.2019r

Koronowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

17.00

 

06.03.2019r

Dobrcz

Biuro LGD Trzy Doliny – Gądecz 33

16.00

 

 

Data dodania: 2019-01-04

                                                                                                                                                        Gądecz, 04.01.2019r.

 

                 Informacja o dokumentach dotyczących naborów

 

W związku z dużym zainteresowaniem planowanymi przez LGD Trzy Doliny  w najbliższym czasie (styczeń/luty)  naborami dotyczącymi rozwijania i zakładania działalności gospodarczej i związanymi z tym pytaniami dotyczącymi pobrania odpowiednich dokumentów,podajemy poniżej  link do strony, z której można pobrać dokumenty aplikacyjne.

 Jednocześnie w załącznikach podajemy wzory Wniosków oraz biznesplanów wraz z instrukcjami, a także procedurę oceny i wyboru operacji.  

 Z uwagi na trwające obecnie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczące kryteriów  oceny wraz z wzorami kart oceny, oraz  załącznika Opis Operacji,  zostaną one umieszczone po uzyskaniu  akceptacji przez Urząd Marszałkowski.

 Jednocześnie informujemy że z aktualną Lokalną Strategię Rozwoju ( LSR ) można się zapoznać oraz  pobrać z naszej strony w zakładce : aktualności – dokumenty LGD- Lokalna Strategia Rozwoju

  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Data dodania: 2018-12-21

Data dodania: 2018-12-06

Data dodania: 2018-12-04

                                                                                                                                                                          Gadecz, 04.12.2018

             

                        Spotkanie z beneficjentami i wnioskodawcami

                       W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców                     i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone w roku 2018 nabory wniosków. 

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ,,Trzy Doliny” będzie miało na celu ,,Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań".  

 Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018r. o godz.15:00  w siedzibie LGD ,,Trzy Doliny” w Gadeczu 33

                                                                                Prezes

                                                    Lokalnej Grupy Działania ,, Trzy Doliny"

                                                                           Leszek Kuziak

w załączniku program spotkania

Data dodania: 2018-11-21
                                                                                                                                                     Gadecz   21.11.2018r
                                             
                            
                      Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" 
 
                                   zaprasza mieszkańców gmin członkowskich
 
 
na spotkanie konsultacyjne na temat "Analiza oraz prezentacja opinii i ich wpływ
na podejmowane działania w celu realizacji LSR"
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52, godz. 9.45
 
                                                                                    Serdecznie zapraszamy!
 
w załączniku program spotkania
Data dodania: 2018-11-19

                                                                                                                                                                          Gądecz, 19.11.2018r.

 

                                                        Posiedzenie Rady

W dniu 16.11.2018r. odbyło się posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2018 

 poniżej w załącznikach dokumenty

Data dodania: 2018-11-13

 

                                             Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 16.11.2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2018 .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek obrad 

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                       Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-11-05

                                                                                                                                                              Gądecz, 05.11.2018r.

                      Konsultacje zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 we wszystkich przedsięwzięciach, przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2018 r. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: projektylgd@gmail.com
w terminie do 20.11.2018 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

Poniżej załączone są :

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Formularz uwag do procedury

Data dodania: 2018-10-26

                                                                                        Szanowni Państwo

                                            Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 

                                   ,, Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD                                                                                                                 w realizacji założonych  projektów , efektów podjętych działań"

 

Wyniki ankiet pozwolą naszemu Stowarzyszeniu na pozyskanie opini o działalności LGD Trzy Doliny, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie naszych działań do oczekiwań mieszkańców regionu, na terenie którego działa stowarzyszenie. Ankieta w wersji elektronicznej jest podana w linkach poniżej oraz w zakładce ,,Ankiety". Jest też w załączniku wersja papierowa do pobrania i wysłania za pośrednictwem poczty lub emaila lub dostarczenia osobiście do siedziby LGD ,,Trzy Doliny"

Ankieta jest anonimowa. 

https://www.interankiety.pl/i/RwW41VYE

 

 
 

 

Data dodania: 2018-10-24

                                                                                                                                                                        Gadecz, 24.10.2018r.

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                              serdecznie zaprasza


                          na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                    które odbędzie się w dniu 06 listopada 2018 r. o godz. 17:00
         w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

Powitanie i otwarcie zebrania.

Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

Ustalenie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących w roku 2019.

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)    głosowanie i podjęcie uchwały.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie zebrania.

Data dodania: 2018-09-29

 

                                               Warsztaty Kulinarne ,,Gęś Kujawska" w ramach projektu SMAK 

         W Maksymilianowie 28.09.2018r odbyły się warsztaty kulinarne pt. Gęś Kujawska będące jednym z elementów projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK. Warsztaty miały na celu propagowanie regionalnej kuchni opartej na gęsinie z regionu kujaw . Udział w warsztatach wzięli uczestnicy projektu oraz mieszkańcy regionu.

w linku poniżej relacja z warsztatów

                                  https://youtu.be/VgtzcJsTtmY

Data dodania: 2018-09-08

                                                                                                                                                                                  Gądecz , 08.09.2018r.

 

Dożynki powiatowo - gminne  w Solcu Kujawskim. Dużo pięknych wieńców dożynkowych pracowicie wykonanych przez mieszkańców sołectw powiatu bydgoskiego i wspaniała atmosfera piknikowa sprzyjała dobrej zabawie. Razem z KGW z Dobrcza mieliśmy wspólne stoisko.  Tradycyjnie prowadziliśmy kampanię informacyjną na temat PROW oraz realizacji naszego LSR. 

W tym samym czasie w Przysieku podczas ,,Święta ziemniaka" promowała Swoje produkty Pani Ewa Chabowska ze Strzelec Górnych - aktywny członek naszego LGD. Jej powidła śliwkowe w różnych wariacjach oraz konfitury podbijały podniebienia smakoszy. Nie oparł się nim również gośc  honorowy , minister rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który rozsmakował się w powidłach śliwkowych z miętą. Podobne zdanie o tym produkcie miał podczas Święta Śliwki wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki, który chwalił wyjątkowy smak tych  powideł.   Cieszymy się wspólnie z Panią Ewą jej sukcesem. 

Data dodania: 2018-09-05

                                                                                                                                                         Gądecz, 05.09.2018r.

W dniu 04.09.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

5 D / 2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                       U W A G A

W związku z nie wpłynięciem żadnego wniosku na ogłoszony nabór 6R/2018   dotyczący Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada Stowarzyszenia nie procedowała tego naboru

 poniżej i w zakładce wyniki naborów są załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-09-03

                                                                                                                                                                      Gądecz, 03.09.2018r.

 

                                     Świeto Śliwki 2018

 

W gościnnych progach Państwa Anny i Jana Iwanowskich  Święto Śliwki na  naszym stoisku podzieliliśmy na dwa oddzielne projekty. Sobota przebiegała pod hasłem Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ,,SMAK” , które ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych  i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych w ramach projektu partnerskiego.  Było regionalnie, smacznie i w doborowym towarzystwie sympatycznych Pań  i panów z Bytkowic, Kruszyna , Wtelna, Niemcza,  Koronowa , Białych Błot, Strzelec Górnych, Strzelec Dolnych i  Morzewca.  Na stoisko przez nas przygotowanych uczestnicy projektu SMAK  oferowali 28 tradycyjnych regionalnych produktów , które cieszyły się dużym uznaniem odwiedzających nasze stoisko. Zaszczycił nas obecnością wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki oraz wójt gminy Dobrcz, Pan Krzysztof Szala, którzy po degustacjach z uznaniem wyrażali się o produktach promowanych przez uczestników projektu SMAK.

W drugim dniu Święta Śliwki również byliśmy aktywnie obecni , lecz w zmienionej formule.                                                                    W tym dniu skoncentrowaliśmy się na przekazywaniu informacji o naszym LGD, o Powiecie Bydgoskim oraz na przekazywaniu informacji o zasadach funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz możliwościach pozyskiwania za pośrednictwem tego programu środków na różnego rodzaje działań na obszarach wiejskich. W tym dniu pracownicy przeprowadzili badania ankietowe dotyczące oceny wiedzy o Lokalnej Grupie działania Trzy Doliny


 

Data dodania: 2018-08-31

                                                                                                                                                                Gądecz, 31.08.2018r.

 

                                                                  Szanowni Państwo

                                                   Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 

                                ,, Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD                                                                          w realizacji założonych  projektów , efektów podjętych działań"

 

Wyniki ankiet pozwolą naszemu Stowarzyszeniu na pozyskanie opini o działalności LGD Trzy Doliny, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie naszych działań do oczekiwań mieszkańców regionu, na terenie którego działa stowarzyszenie.

Ankieta jest anonimowa. 

Poniżej w załączniku ankieta 

 

 

Data dodania: 2018-08-29

                                                                                                                                                             Gadecz, 29.08.2018r.

W związku z uwagami Samorządu Województwa dotyczącymi błędnego zapisu  na 3 stronie protokołu z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia 20.07.2018r w sprawie  wyboru i oceny operacji w ramach konkursu 3T/2018 i 4T/2018 na  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD umieszcza poniższe sprostowanie.

 Zapis w protokole brzmiał:

„Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski, jednakże jeden został wycofany, po czym odczytała nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń”.

 Zapis powinien brzmieć:

 Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski po czym odczytała nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania przez członków Rady  analizy co do ewentualnych wyłączeń”.

 

Data dodania: 2018-08-28

                                                                                                                                                                           Gądecz,28.08.2018r

 

                                                                                       Członkowie Rady Stowarzyszenia

                                                                                                    LGD „Trzy Doliny”

 

                                                 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 04.09.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.  Posiedzenie zwołuje się w celu:

 1. oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 5D/2018 oraz 6R/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
  w tym zakresie”.
 2. Podjęcia uchwał zmieniających.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału
w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady:

                                                                                                                                                 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-08-02

                                                                                                                                                                Gądecz  02.08.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                      informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                      na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD:  6R/2018

 Termin składania wniosków: 17.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru:  400.000 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 12. .Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP

                                                 Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 6 R / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-31

                                                                                                                                Gądecz, 31.07.2018r.

 

                                                    Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                                     zaprasza na szkolenie w zakresie

                                     Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

                                            „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                                                   kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

                                                                             Obszarów Wiejskich   na lata 2014-2020.

 

                 Zakres tematyczny operacji:

                 

                 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju

                 Lokalnego  kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności

                 gospodarczej –  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

                 w tym zakresie.

                 Szkolenie odbędzie się w dniu 07.08.2018r  o godz.17:00

              w salce bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Data dodania: 2018-07-29

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 29.07.2018

 

                              OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                    na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 5D/2018

 Termin składania wniosków: 13.08.2018 r. do 26.08.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

                               Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 5 D / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-21

                                                                                                                                                                                                                        Gądecz, 21.07.2018r.

W dniu 20.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

3 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej

4 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki wyniki naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-18

                                                                                                                                                                                   Gadecz, 18.07.2018

W dniu 17.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Nabory na działania 1E/2018 i 2P/2018

 

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki  naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-10

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 20.07.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. P Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 3T/2018 oraz 4T/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-społecznej” oraz „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Data dodania: 2018-07-09

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.07.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 1E/2018 oraz 2P/2018.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Skany Porządku obrad oraz zawiadomienia dotyczące poszczególnych operacji oraz daty, w których będą poszczególne operacje

poddawane ocenie i wyborowi przez Radę, są zamieszczone poniżej w formie załączników.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-06-29

             Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  Osobowych,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W zakładce ,, RODO - dokumenty" zamieszczone są informacje , KLAUZULA INFORMACYJNA oraz w poszczególnych zakładkach następujące oswiadczenia :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO: .......

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY.

 

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 20.06.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4T/2018

 Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 600 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 4T/2018

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 20.06.2018

                                             OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                              informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                            na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3T/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 380 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 3T/2018

Data dodania: 2018-06-18

                                                                                                                                                                        Gądecz,  18.06.2018

 •                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 •  

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2P/2018

 Termin składania wniosków: 02.07.2018 r. do 15.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 60 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia : 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1P/2018"

Data dodania: 2018-06-15

                                                                                                                                                                                 Gądecz,  15.06.2018

 

                                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 1E/2018

 Termin składania wniosków: 29.06.2018 r. do 12.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 3. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 4. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 5. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 7. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 9. Opis operacji
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 11. Wzór wniosku o płatność
 12. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1E/2018"

 

Data dodania: 2018-06-06

                                                                 Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                          zaprasza na warsztaty 

Dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

      turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

2. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

      w tym produktów i usług lokalnych”

      Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-06-05

                                                              Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                            zaprasza na szkolenie w zakresie

 

Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny :

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

      Szkolenie odbędzie się w dniu 08.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-05-28

                                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                               które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
                                            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

w załączniku porządek  oraz sprawozdanie

Data dodania: 2018-05-26

                           VI Rodzinna Majówka Rowerowa

     W dniu 26 maja przy pięknej pogodzie nasze stowarzyszenie LGD Trzy Doliny, jako partner wspierający uczestniczył w VI Rodzinnej Majówce Rowerowej. Pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia odbywającego się już szósty raz jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk, którego prezesem jest Pani Magdalena Zuehlke. Grupa 80 uczestników przejechała pięknymi trasami leśnymi z Przyłęk do Stajni Olimp. Wszystkich uczestników rajdu powitali tradycyjnym chlebem gospodarze tego terenu , Pan wójt Nowej Wsi Wielkiej – Wojciech Oskwarek oraz leśniczy Pan Sławomir Fac. Pan leśniczy opowiadał ciekawostki związane z przyrodą tego terenu a dzieciaki miały sposobność pojeździć na kucyku w pobliskiej stadninie. Organizatorzy zadbali aby po wysiłku była sposobność zregenerować siły. Było dużo łakoci, kiełbaski pieczone przy ognisku a Panie z KGW w Nowej Wsi Wielkiej przygotowały przepyszną grochówkę ugotowaną w tradycyjnej wojskowej kuchni.  Organizatorzy zadbali szczegółowo  aby rajd był bezpieczny i  odbył się w wesołej, pełnej radości atmosferze co spotkało się z dużym uznaniem wśród mieszkańców.

poniżej link do relacji filmowej z rajdu

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1qpLrIaslXKXXY9POHZv3mCSdXk29Ss_O%2Fview%3Fusp%3Dsharing&h=ATN-q5-gmzPgxWUtvmwxPWjTqK_S9xf5mvhUIpW5l4jp4QaXeUQfWYAWfiQHmNlq3BrGDjtNJl-Sf0EFulnFEN1-geJ8bOYbNFOy4PYK7mI7O8DG4o5a

 

Data dodania: 2018-05-25

                         Regionalny Konkurs Wokalny – „Śpiewam o miłości”

      Dnia 2 czerwca 2018r. od godz: 12:00 na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo przy ul. Parkowej już po raz drugi odbędzie się Regionalny Konkurs Wokalny – „Śpiewam o miłości” którego organizatorami są Świetlica Żołędowo, Sołtys i Rada Sołecka Żołędowo oraz Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” i Nadleśnictwo Żołędowo. Festiwal mając charakter konkursu ma na celu integrację dziecięcych  i młodzieżowych muzycznych grup społecznych z różnych środowisk kulturalno-oświatowych poprzez zaprezentowanie swoich talentów wokalno artystycznych na scenie.  Konkurs jest imprezą otwartą i zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu do wysłuchania koncertu konkursowego. Po raz drugi honorowy patronat objął Starosta Powiatowy Pan Wojciech Porzych. Nie zabraknie również patronów medialnych: Gazeta Pomorska, Radio PiK oraz TVP3 Bydgoszcz. Szczegóły i Regulamin dla uczestników zamieszczony jest na stronie www.festiwalzoledowo.pl oraz na www.facebook.com/festiwalzoledowo

Data dodania: 2018-05-21

                                                        Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                               zaprasza na szkolenie w zakresie

 

                              „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

                                  w tym produktów i usług lokalnych” w ramach działania

                        „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów

                                                 Wiejskich na lata 2014-2020

 

             Szkolenie odbędzie się w dniu 28.05.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-05-18

                                                   SMAK  zawitał do Pieczysk

Projekt dziedzictwa kulinarnego pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych z Lokalną Grupą Działania Trzy Doliny zagościła w dniu 16 maja w Pieczyskach. k. Koronowa. Zakręceni pozytywnie ludzie zamieszkujący pełne uroku doliny - Wisły, Brdy i Noteci najwyraźniej pragną symbiozy…

Braliśmy udział w warsztatach pt. ,,Ryby” poznając wariacje na temat ryb w kompozycjach z świeżo zerwanymi ziołami z ogrodów ,,Makowego Lata” Kasi Rymarz z Sienna zalanych śmietaną słodką i kwaśną od Gosi Wesołowskiej z Wudzynka.

Raczyliśmy się też olejem swojskim rzepakowym z rzepaku jarego, aromatyzowanym ziołami Makowe Lato i śledziami kiszonymi ze sklepiku Powsinoga…

Wspólnie przygotowane przez uczestników Warsztatów potrawy cieszyły się dużym powodzeniem              a dobry humor i  słoneczna pogoda sprawiły, że warsztaty były naszym wspólnym sukcesem...co można zobaczy w naszej galerii

Data dodania: 2018-05-17

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21.05.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2Z/2017 .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-05-17

Data dodania: 2018-05-13

Tradycyjnie, w maju w gościnnych progach ODR Minikowo odbyła się dwudniowa impreza tematyczna pod nazwą Lato Na Wsi. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością i renomą wśród wystawców oraz mieszkańców regionu.  Jest to impreza    o charakterze edukacyjno-promocyjnym mającą na celu promocję działalności pozarolniczej oraz utrwalanie dziedzictwa kulturowego  i kulinarnego  województwa kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło tam również Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, która wraz z Powiatem Bydgoskim na wspólnym stoisku  reprezentowała nasz region. Wspólnie ze starostwem zaprosiliśmy do współpracy znanego specjalistę kulinarnego – Pana Piotra Lenarta, który promował  nasze regionalne dziedzictwo kulinarne a LGD Trzy Doliny również  propagował idee zawarte w PROW.

Data dodania: 2018-04-26

                                                           Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 30.04.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2R/2017 oraz 1D/2017.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-04-21

W dniu 21 kwietnia w Brzozie, w gościnnych progach szkoły odbył się Powiatowy Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i Wokalno Instrumentalnych. Współorganizatorami był Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej oraz Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny”. W przeglądzie wzięło udział 12 zespołów z powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać bogatego repertuaru poczynając od pieśni patriotycznych a kończąc na frywolnych przyśpiewkach ludowych.  Wśród młodszej widowni wielki podziw wzbudzali seniorzy, z których składało się wiele zespołów,  za werwę ,humor i siły witalne.

 O oprawę muzyczną oraz prowadzenie całego przeglądu zadbali profesjonaliści z GOK w Nowej Wsi Wielkiej Pani Ewa Woś ( członek LGD ,,Trzy Doliny) oraz dyrektor GOK , Pan Włodzimierz Tomczak.

 LGD ,,Trzy Doliny” zakupił puchary , które były wyrazem podziękowania dla zespołów     za udział w tym wydarzeniu artystycznym.

 Jednocześnie w trakcie imprezy działało stoisko LGD ,,Trzy Doliny” na którym można było zasięgnąć informacji o aktualnych projektach związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o działaniach naszego LGD wśród mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy  gospodarzowi  gminy Nowa Wieś Wielka p. Wojciechowi  Oskwarkowi  oraz dyr. Szkoły p. Zbigniewowi  Smutce  i dyr. Przedszkola p. Grażynie Weselskiej za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej tego artystycznego wydarzenia.

Data dodania: 2018-04-18

W dniu 17 kwietnia pracownicy  biura LGD ,,Trzy Doliny” zorganizowali spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pod nazwą Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ). Spotkanie odbyło się w Skansen-Rożen w miejscowości Stopka.  W spotkaniu wzięło udział 28 osób zainteresowanych projektem.

Słowo wstępne dotyczące istoty projektu, jego harmonogramu, założeń, zamierzonych efektów oraz sposobu realizacji przedstawił prezes LGD ,,Trzy Doliny” – Leszek Kuziak. Spotkanie miało charakter informacyjno- promocyjny i w związku z tym wykład na temat istoty produktu lokalnego oraz wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW  wygłosiła zaproszona na to spotkanie Pani Elżbieta Sobolewska z Urzędu Marszałkowskiego.

Po  zapoznaniu się z obszernym materiałem popartym ciekawą prezentacją wywiązała się gorąca dyskusja, ponieważ uczestnicy spotkania żywo reagowali na przedstawione przez Panią Sobolewską informacje. Po przerwie na posiłek czyli specjalność Skansen-Rożen w postaci przepysznej karkówki uczestnicy  przeszli do następnego etapu spotkania czyli zapoznania się z zasadami promocji produktów lokalnych, które chcieliby wypromować. Ten temat obszernie omówił następny z naszych gości , pan Piotr Lenart, specjalista ds. promocji produktów kulinarnych, gorący propagator zdrowej , tradycyjnej  kuchni i potraw pieczołowicie odtwarzanych ze starych receptur. Po prezentacji oraz dyskusji na temat produktów z poszczególnych kategorii zakończono spotkanie, które przebiegało w sympatycznej atmosferze.

Data dodania: 2018-04-12

Data dodania: 2018-04-06

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt współpracy  pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Wartość dofinansowania wynosi 238 028, 00 zł.

Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania „Barcja”- 65 616,00 zł.

Stowarzyszeniem „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie) – 49 999,00 zł.

Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (Gmina Dobrcz, województwo kujawsko – pomorskie)- 79 686,00 zł.

Lokalną Grupą Działania „Ziemia Łańcucka” (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie)- 42 727,00 zł.

O poszczególnych wydarzeniach będziemy informowali poprzez naszą stronę oraz na naszej strone w facebooku - https://www.facebook.com/lgdtrzydoliny/

Data dodania: 2018-03-29

                                                               Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11.04.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2Z/2017 oraz 1D/2017.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                       Krystyna Mikulska

 Załączniki:

 • proponowany porządek obrad
Data dodania: 2018-03-29

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.04.2018r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

 Specjalista ds. projektów  - Magdalena Sylwia Zuhelke

Pracownik administracyjno-techniczny – Dawid Boiński

 

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                            Romuald Góralczyk

Data dodania: 2018-03-23

 Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pan  Dawid Boiński - Osielsko

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 27.03.2017r.

Data dodania: 2018-03-18

Po raz pierwszy na zaproszenie Pana Stanisława Gliszczyńskiego, burmistrza Koronowa wzięliśmy udział w ,,Impresjach Kulinarnych” w gościnnych progach MGOSiR w Koronowie, które mają na celu pokazanie aspektów dobrej, tradycyjnej, często przywracanej do świetności  regionalnej kuchni naszego regionu. Sporo potraw dedykowanych było zbliżającym się świętom wielkanocnym. Kulinariom towarzyszyły konkursy wyrobów rękodzielniczych oraz prezentacje zespołów ludowych. Pracownicy naszego LGD podczas tego wydarzenia informowali uczestników o możliwościach współpracy z naszym LGD oraz możliwościach, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich poszczególnym grupom społecznym , zawodowym , organizacjom pozarządowym i samorządom.

Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie dla dyrektora MGOSIR, Pana Macieja Makowskiego.

Data dodania: 2018-03-17

                                                                       ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/03/2018/2R 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień odnośnie przeprowadzonego naboru 2R/2017.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-03-17

                                                           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu  26.03.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Członka Rady

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       8.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

      9.Zamknięcie zebrania.

 

Data dodania: 2018-03-07

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, 07.03.2018r.

                                                                                                                         

                                           ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/02/2018/OW 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 14.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny formularzy zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz w sprawie wydania opinii dot. operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/2Z/22 na wniosek Wnioskodawcy  Pana Wojciecha Nowaka .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-03-04

                                    Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani  Magdalena Sylwia Zuehlke  - Przyłęki

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 16.03.2017r.

Data dodania: 2018-02-27

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – dwa miesiące

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                            wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą       (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 14.03.2018 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                              O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 21.03.2018 r.

Data dodania: 2018-02-15

                                                                                                                                                                              Gądecz, 15.02.2018r. 

                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów

 

                                                        Forma zatrudnienia: umowa o pracę ( etat ) 

 • Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 • Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 • Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 02.03.2018r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 09.03.2018r.

Data dodania: 2018-01-31

                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 07.02.2018 o godz. 14.30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu:

-  dokonania ponownej oceny projektu w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionego protestu,

-  złożenia wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 1T/2017,

- rozpatrzenia protestu w sprawie ponownej oceny operacji zarejestrowanej pod nr 2017/2Z/05. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                              Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-30

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 1OW/2018 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje, o zamiarze realizacji operacji własnej o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 Uwaga:

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.trzydoliny.eu,  nie zgłosi LGDzamiaru realizacji takiej operacji.Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

Data zamieszczenia informacji    - 30 stycznia 2018

Numer informacji - 1OW/2018

A.Informacje o operacji własnej LGD „Trzy Doliny”

Zakres tematyczny informacji                    

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

(§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)

Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna         

Cel ogólny I - Rewitalizacja społeczna,

Cel szczegółowy I.2 - Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej.

Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki 

Wskaźnik produktu -

liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji                    

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia LSR.

Forma wsparcia - Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia  Do 70% kosztów kwalifikowanych

w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt.1 oraz 4-8 rozporządzenia LSR1),

- Nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Kryteria wyboru operacji             

Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.trzydoliny.eu , a także są dostępne w biurze LGD

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania         

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załącznik do niniejszej informacji- 30pkt.

Informacje dodatkowe  

Przebieg postępowania w związku operacjami własnymi LGD „Trzy Doliny” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dostępna na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu, a także w biurze LGD

B.Informacje o zasadach zgłaszania zamiaru realizacji operacji przez  podmioty inne niż LGD

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji –

30 dni od zamieszczenia informacji

Czas przyjmowania zgłoszeń –

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Miejsce składania zgłoszenia      

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji       

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w Biurze LGD „Trzy Doliny” w formie pisemnej, na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście przez zgłaszającego, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wymagania dotyczące operacji 

Operacja planowana przez podmiot inny niż LGD musi:

 • być zgodna z zakresem planowanej operacji własnej LGD,
 • realizować cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, określone w sekcji A

Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj. spełniać definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR. Na potwierdzenie czego powinien dołączyć do zgłoszenie odpowiednie dokumenty.

 1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania zamiaru realizacji operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, pod numerami telefonu (52) 55 11 687 lub 795 423 090

Załączniki:

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

2) Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju                       lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

3) Formularz zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

4) Kryteria wyboru operacji.

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – OPERACJA WŁASNA

 

poniżej załączniki do operacji własnej 1OW/2018.

Informacje są również zamieszczone w bocznej zakładce naszej strony w miejscu  ,,Planowane nabory" w podstronie ,,operacja własna 1OW/2018.

Data dodania: 2018-01-19

 

                                    Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny"

W dniu 17 stycznia 2018r. Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyła posiedzenie, podczas którego  dokonano ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.

Poniżej, w załącznikach umieszczony jest Protokół wraz z uchwałami z posiedzenia Rady

                                                                                                                                Przewodnicząca Rady - Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-03

                                                                                                                                   Gądecz, dnia 03.01.2018r.

 

 

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2018 roku:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2018-01-02

                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

    Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.01.2018 o godz. 14.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu dokonania ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy