Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ankieta badania potrzeb mieszkańców

                                                                                                       Gądecz, 19.05.2021r. 

                                                               Szanowni Państwo 

W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny ” zapraszamy do udziału w ankiecie , która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają mieszkańcy i na jakie cele jest zasadne  skierować środki  związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  . Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców  obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny

Załączniki: