Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

                                                      Dyżur Członka Zarządu

Zgodnie z  zobowiązaniem zawartym w § 6 p. 3 pp. d Umowy Ramowej stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na lata 2023-2029

 ,, Zapewnienie obecności przynajmniej  jednego pracownika biura LGD  lub członka Zarządu w godzinach pracy biura"

Lokalna Grupa Działania informuje że :

w biurze LGD: Gądecz 33 , gmina Dobrcz

w piątek, od  godz. 9:00 – 11:00 będzie dyżur członka Zarządu 

nr tel. 507 165 868