Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

          Wsparcie przygotowawcze 19.1

 W dniu 14 czerwca 2022 r Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00024-6934-UM0200024/22 w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze.  Celem przedmiotowej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a wskaźnikiem osiągnięcia celu będzie realizacja planu włączenia społeczności.  Na realizację operacji LGD „Trzy Dolina” zgodnie z umową otrzyma środki finansowe w wysokości 74 tys zł pochodzące ze środków EFRROW  (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie)

Załączniki: