Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań dotyczących konsultacji związanych z opracowaniem LSR na lata 2023 -  2027.

Udział w warsztatach będzie „celowany”, a więc zaproszeni zostaną przedstawiciele poszczególnych sektorów. Zorganizowany zostanie jeden warsztat w każdej gminie wchodzącej w skład obszaru LSR. Warsztat w szczególności obejmie takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący warsztat. Warsztat będzie obejmował pracę w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burzę mózgów, czy też priorytetyzację funkcjonalności. Tematyka formy obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z warsztatów posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów, działań/przedsięwzięć i rezultatów ujętych w LSR.  Szczególną wartością dodaną tej metody będą wyniki dotyczące partnerstw i możliwości ich zawiązywania, gdyż uczestnikami warsztatów będą potencjalni partnerzy. Szacowany czas jednego warsztatu 3-4 godziny. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Lp

Nazwa gminy

Miejscowość/miejsce spotkania

Termin  spotkania wraz                    z godziną spotkania

            Program spotkania

1

Osielsko           

Osielsko, Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Gdańska 57

    05.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

2

Solec Kujawski

Solec Kujawski, Soleckie Centrum Kultury ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1

    06.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

3

Nowa Wieś Wielka

 

                       

Nowa Wieś Wielka, Gminny Ośrodek Kultury ul. Aleja Pokoju 7

    07.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

4

Dobrcz           

Dobrcz, Gminny Ośrodek Kultury ul. Długa 52

    08.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

5

Koronowo                       

Koronowo, Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 1,

    12.09.2022 godz. 17:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

6

Sicienko

Sicienko, Urząd Gminy ul. Mrotecka 9

    13.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

 

 

Białe Błota                                                                                   

Białe Błota, Gminne Centrum Kultury ul. Gronowa

    14.09.2022 godz. 16:00

Forma spotkania: Warsztat

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

                                                                                                                                                             

Załączniki: