Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

ANKIETA POTRZEB OBSZARU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, LGD "TRZY DOLINY" - LSR 2021-2027.

Szanowni Państwo 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety zatytułowanej 

ANKIETA POTRZEB OBSZARU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, LGD "TRZY DOLINY" - LSR 2021-2027.

 Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań. Kwestionariusz zawierał będzie pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. Ankieta zostanie podzielona na obszary tematyczne, w tym: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Kwestionariusz zostanie opublikowany on-line, a informację o możliwości jego wypełniania upowszechniano na spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach, dyżurach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i mailingu. Dzięki tej metodzie, możliwość wypowiedzi będą mieli potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele społeczni, w tym organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny. Dodatkowo ankieta będzie też stanowiła formę partycypacji skierowaną do osób niemogących uczestniczyć w warsztatach lub konsultacjach otwartych. Planowany czas zbierania danych ankietowych – 6-8 tygodni. 

Poniżej jest zamieszczony link, który przekieruje do kwestionariusza ankiety 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql6XNjHh9QkdETIUMy5s45i34UnEvU90OzHSyJIdIt0XxDw/viewform?usp=sf_link

  pozdrawiam serdecznie 

Prezes LGD Trzy Doliny -  Leszek Kuziak