Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

ANKIETA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW STOWARZYSZENIA I PRACOWNIKÓW BIURA LSR 2021 - 2027

Szanowni Państwo 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety zatytułowanej 

ANKIETA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW STOWARZYSZENIA I PRACOWNIKÓW BIURA LSR 2021 - 2027

 Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego z punktu widzenia członków organów stowarzyszenia ( RADA, ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA ) oraz pracowników biura LGD Trzy Doliny. Kwestionariusz zawierał będzie pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. 

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyXA_2P56_XcUBonNVfwQhwtHnDQGl8CID0cqb0T8NwK0cRQ/viewform?usp=sf_link