Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ankieta satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów wspieranych przez LGD „Trzy Doliny”

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością pozyskania od Państwa opinii odnośnie udzielonego przez LGD „Trzy Doliny” wsparcia podczas procesu

ubiegania się o dofinansowanie, oraz ułatwienia nam dokonania niezbędnych zmian w zakresie realizacji LSR

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Załączniki: