Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1             Bączkowska Anna                                                                         OF/sektor społeczny

2             Białkowska Barbara                                                                      OF/sektor społeczny

3            Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Brzozowski Adam     OF/sektor społeczny 

4             Chudzyński Piotr                                                                            OF/sektor społeczny

5            Chabowska Ewa                                                                              OF/sektor społeczny

6           Demyda Jerzy                                                                                   OF/sektor społeczny              

7           Gmina Białe Błota    Wójt  Kulpa  Maciej                                       OP/sektor publiczny

8           Gmina Dobrcz   Wójt  Szala   Krzysztof                                         OP/sektor publiczny

9           Gmina Koronowo   Zastępca Burmistrza    Gibas Rafał              OP/sektor publiczny

10         Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                  OP/sektor publiczny

11         Gmina Osielsko   Wójt  Sypniewski  Wojciech                               OP/sektor publiczny

12         Gmina Sicienko    Wójt Wach Jan Czesław                                   OP/sektor publiczny

13          Góralczyk Romuald                                                                           OF/sektor społeczny

14          Grzelak Andrzej                                                                                  OF/sektor społeczny

15          Henke Beata Małgorzata                                                                  OF/sektor społeczny

16          Joachimowski Mikołaj                                                                      OF/sektor społeczny

17          Kuziak Leszek                                                                                     OF/sektor społeczny

18          Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina" Probant Andrzej                OP/sektor społeczny

19          Kowalska Hanna                                                                                 OF/sektor społeczny

20          Kutkowska Anna Maria                                                                     OF/sektor społeczny

21          Landowska-Piekut Barbara                                                               OF/sektor społeczny

22          Lenart Piotr                                                                                          OF/Sektor Społeczny

23          Lorenc Wojciech Ryszard                                                                  OF/sektor społeczny

24          Łączna Kamila                                                                                     OF/ sektor społeczny

25          Makowski Maciej                                                                                OF/sektor społeczny

26          Malec Mirosław Franciszek                                                              OF/sektor społeczny

27          Miasto i Gmina Solec Kujawski   Burmistrz  Substyk Teresa      OP/sektor publiczny

28          Michniewicz Waldemar                                                                     OF/sektor społeczny

29          Nowicka-Malec Anna                                                                         OF/sektor społeczny

30          Owczarzak Waldemar Wojciech                                                       OF/sektor społeczny

31          Pakuła Natalia                                                                                      OF/sektor społeczny

32          Piekut Jacek                                                                                         OF/sektor społeczny

33          Piekut Krzysztof                                                                                   OF/sektor społeczny

34          Piekut Wiktor Krzysztof                                                                      OF/sektor społeczny

35          Piekut-Kaluba Katarzyna Izabela                                                      OF/sektor gospodarczy

36          Powiat Bydgoski Porzych Wojciech /  Czerkawski Leszek          OF/sektor publiczny

37         Stowarzyszenie Lepszy Prądocin Zwolanowski Bolesław            OP/sektor społeczny

38          Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin    Wieloszyńska Anna      OP/sektor społeczny

39          Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego   Wysocka Elzbieta     OP/sektor społeczny

40         Tazbir Hanna                                                                                      OF/sektor społeczny

41         Thomas Wiesława Anna                                                                   OF/sektor społeczny

42          Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata / Mikulska Krystyna       OP/sektor społeczny

43          Woś Ewa                                                                                             OF/ sektor społeczny

44          Wszołek Janina                                                                                  OF/ sektor gospodarczy

45         Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                OF/sektor społeczny

46         Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych    OF/sektor gospodarczy

47         Zamiatała-Grzelak Ewa Maria                                                           OF/sektor gospodarczy