Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1             Bączkowska Anna                                                                         OF/sektor społeczny

2             Białkowska Barbara                                                                      OF/sektor społeczny

3             Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Brzozowski Adam                                 OF/sektor społeczny         

4             Chudzyński Piotr                                                                            OF/sektor społeczny

5             Chyła-Konecka Grażyna                                                                OF/sektor społeczny

6            Chabowska Ewa                                                                              OF/sektor społeczny

7            Czarska – Sawicka Marzenna                                                       OF/sektor społeczny

8            Demyda Jerzy                                                                                   OF/sektor społeczny

9            Frischke Czesław Stanisław                                                           OF/sektor gospodarczy                 

10          Gmina Białe Błota    Wójt Maciej Kulpa                                         OP/sektor publiczny

11          Gmina Dobrcz   Wójt Krzysztof Szala                                            OP/sektor publiczny

12          Gmina Koronowo   Zastępca Burmistrza    Gibas Rafał              OP/sektor publiczny

13          Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                  OP/sektor publiczny

14          Gmina Osielsko                   Wójt Wojciech Sypniewski                OP/sektor publiczny

15          Gmina Sicienko               Wójt Wach Jan Czesław                        OP/sektor publiczny

16          Góralczyk Romuald                                                                           OF/sektor społeczny

17          Górniewska Adrianna                                                                        OF/sektor społeczny

18          Grzelak Andrzej                                                                                  OF/sektor społeczny

19          Henke Beata Małgorzata                                                                  OF/sektor społeczny

20          Joachimowski Mikołaj                                                                      OF/sektor społeczny

21          Kuziak Leszek                                                                                     OF/sektor społeczny

22          Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina" Probant Andrzej                OP/sektor społeczny

23          Kowalska Hanna                                                                                 OF/sektor społeczny

24         Kutkowska Anna Maria                                                                      OF/sektor społeczny

25          Landowska-Piekut Barbara                                                               OF/sektor społeczny

26          Lenart Piotr                                                                                          OF/Sektor Społeczny

27          Lorenc Wojciech Ryszard                                                                   OF/sektor społeczny

28          Makowski Maciej                                                                                OF/sektor społeczny

29          Malec Mirosław Franciszek                                                              OF/sektor społeczny

30          Miasto i Gmina Solec Kujawski   Burmistrz  Substyk Teresa      OP/sektor publiczny

31          Michniewicz Waldemar                                                                     OF/sektor społeczny

32          Napierała Bożena Katarzyna                                                            OF/sektor społeczny

33          Nowicka-Malec Anna                                                                         OF/sektor społeczny

34          Owczarzak Waldemar Wojciech                                                       OF/sektor społeczny

35          Pakuła Przemysłw                                                                               OF/sektor społeczny

36          Piekut Jacek                                                                                         OF/sektor społeczny

37          Piekut Krzysztof                                                                                   OF/sektor społeczny

38          Piekut Wiktor Krzysztof                                                                      OF/sektor społeczny

39          Piekut-Kaluba Katarzyna Izabela                                                      OF/sektor gospodarczy

40          Powiat Bydgoski Porzych Wojciech / Leszek Czerkawski           OF/sektor publiczny

41          Stowarzyszenie Lepszy Prądocin Zwolanowski Bolesław          OP/sektor społeczny

42          Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin   Anna Wieloszyńska       OP/sektor społeczny

43          Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego  Elzbieta Wysocka       OP/sektor społeczny

44          Tazbir Hanna                                                                                                OF/sektor społeczny

45          Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata / Mikulska Krystyna               OP/sektor społeczny

46          Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" Karnas Zbigniew Marek               OF/sektor społeczny

47          Walukiewicz Grażyna                                                                                   OF/sektor społeczny

48         Wszołek Janina                                                                                             OF/ sektor gospodarczy

49         Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                          OF/sektor społeczny

50         Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych              OF/sektor gospodarczy

51          Zamiatała-Grzelak Ewa Maria                                                                    OF/sektor gospodarczy