Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1             Bączkowska Anna                                                                         OF/sektor społeczny

2             Białkowska Barbara                                                                      OF/sektor społeczny

3             Burzyński Marcin Piotr                                                                  OF/sektor gospodarczy

4             Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Brzozowski Adam                                 OF/sektor społeczny

5             Chudzyński Piotr                                                                            OF/sektor społeczny

6             Chyła-Konecka Grażyna                                                                OF/sektor społeczny

7            Chabowska Ewa                                                                              OF/sektor społeczny

8            Czarska – Sawicka Marzenna                                                       OF/sektor społeczny

9            Demyda Jerzy                                                                                   OF/sektor społeczny

10         Fundacja Sztuki Wyboru – Wołczek Maciej                                  OF/sektor społeczny

11          Frischke Czesław Stanisław                                                           OF/sektor gospodarczy                 

12          Gmina Białe Błota    Wójt Maciej Kulpa                                         OP/sektor publiczny

13          Gmina Dobrcz   Wójt Krzysztof Szala                                            OP/sektor publiczny

14          Gmina Koronowo   Zastępca Burmistrza    Gibas Rafał              OP/sektor publiczny

15          Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                  OP/sektor publiczny

16          Gmina Osielsko                   Wójt Wojciech Sypniewski                OP/sektor publiczny

17          Gmina Sicienko               Wójt Wach Jan Czesław                        OP/sektor publiczny

18          Góralczyk Romuald                                                                           OF/sektor społeczny

19          Górniewska Adrianna                                                                        OF/sektor społeczny

20          Grzelak Andrzej                                                                                  OF/sektor społeczny

21          Henke Beata Małgorzata                                                                  OF/sektor społeczny

22          Kaluba Jordan                                                                                    OF/sektor społeczny

23          Kaźmierczak Żanetta                                                                        OF/sektor społeczny

24          Kuziak Leszek                                                                                     OF/sektor społeczny

25          Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina" Probant Andrzej                OP/sektor społeczny

26          Kowalska Hanna                                                                                 OF/sektor społeczny

27          Krupa Łukasz                                                                                       OF/sektor społeczny

28          Kutkowska Anna Maria                                                                      OF/sektor społeczny

29          Landowska-Piekut Barbara                                                               OF/sektor społeczny

30          Lenart Piotr                                                                                          OF/Sektor Społeczny

31          Lorenc Wojciech Ryszard                                                                   OF/sektor społeczny

32          Makowski Maciej                                                                                OF/sektor społeczny

33          Malec Mirosław Franciszek                                                              OF/sektor społeczny

34          Miasto i Gmina Solec Kujawski   Burmistrz  Substyk Teresa      OP/sektor publiczny

35          Michalska Maria                                                                                 OF/sektor społeczny

36          Michniewicz Waldemar                                                                     OF/sektor społeczny

37          Napierała Bożena Katarzyna                                                            OF/sektor społeczny

38          Nowicka-Malec Anna                                                                         OF/sektor społeczny

39          Ochotnicza Straż Pożarna w Wojnowie Mazur Zdzisław             OF/sektor społeczny

40          Owczarzak Waldemar Wojciech                                                       OF/sektor społeczny

41          Pakuła Przemysłw                                                                               OF/sektor społeczny

42          Ożóg Alicja Barbara                                                                             OF/sektor gospodarczy

43          Piekut Dorota                                                                                        OF/sektor społeczny

44          Piekut Jacek                                                                                         OF/sektor społeczny

45          Piekut Krzysztof                                                                                   OF/sektor społeczny

46          Piekut Wiktor Krzysztof                                                                      OF/sektor społeczny

47          Piekut-Kaluba Katarzyna Izabela                                                      OF/sektor gospodarczy

48          Powiat Bydgoski Porzych Wojciech / Leszek Czerkawski           OF/sektor publiczny

49          Poraziński Tomasz                                                                             OF/sektor społeczny

50          Sztejka Krzysztof Stanisław                                                             OF/sektor społeczny

51          Stowarzyszenie Lepszy Prądocin Zwolanowski Bolesław          OP/sektor społeczny

52          Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin   Anna Wieloszyńska       OP/sektor społeczny

53          Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego  Elzbieta Wysocka       OP/sektor społeczny

54          Tazbir Hanna                                                                                                OF/sektor społeczny

55          Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata / Mikulska Krystyna               OP/sektor społeczny

56          Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" Karnas Zbigniew Marek               OF/sektor społeczny

57          Walukiewicz Grażyna                                                                                   OF/sektor społeczny

58         Wszołek Janina                                                                                             OF/ sektor gospodarczy

59          Zamiatała-Grzelak Ewa Maria                                                                    OF/sektor gospodarczy

60         Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych              OF/sektor gospodarczy

61          Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                         OF/sektor społeczny