LOWE

Przedsięwzięcie 1.3 – Działania na rzecz aktywizacji osób dorosłych.

Grupa docelowa – Mieszkańcy obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, którzy ukończyli 18 rok życia.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursowej (w ramach realizowanego projektu grantowego). W ramach przedsięwzięcia przewidziano następujące formy wsparcia i typy projektów:

  1. tworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które angażują mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych.
Skip to content