Rozwój DG

Przedsięwzięcie 2.2 – Rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze LSR .

Grupa docelowa:

  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze LSR posiadający minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • W/w przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia tylko raz w okresie realizacji PS WPR.
  • W/w przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na rozwijanie działalności nie wcześniej niż po upływie 2 lat od wypłaty płatności ostatecznej w ramach operacji realizowanej w ramach podejmowania/tworzenia tych działalności.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano operacje obejmujące rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze LSR, w tym w zakresie rozwoju biogospodarki lub zielonej gospodarki.

Skip to content