Zestawienie rzeczowo-finansowe

Na podstawie UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚC
nr. 00010.UM02.6572.20010.23 zawartej w dniu 12 grudnia 2023 roku w Toruniu  zgodnie z zapisem w  § 5 –  zestawienie rzeczowo – finansowe będzie przedstawiane w oparciu o wysokość środków finansowych na realizację LSR.

 

PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA WDRAŻANIE LSR I ZARZĄDZANIE LSR

Zakres wsparcia

Program/Fundusz

Środki ogółem (EUR)
PS WPR EFRR EFS+
Wdrażanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060) 3 250 000,00 0,00 1 200 000,00 4 450 000,00
Zarządzanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060) 662 500,00 0,00 84000,00 746 500,00
 Razem 3 912 500,00 0,00 1 284 000,00 5 196 500,00
 

   Zestawienie rzeczowo-finansowe, plik PDF, opublikowane w 2024 r.

Skip to content