Start DG

Przedsięwzięcie 2.1 – Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, realizowane na obszarze LSR.

Grupa docelowa – Wszyscy mieszkańcy obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, którzy uzasadnią ekonomicznie zasadność podjęcia pozarolniczej gospodarczej (opracują i złożą biznesplan).

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano operacje obejmujące podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, realizowane na obszarze LSR, w tym w zakresie rozwoju biogospodarki lub zielonej gospodarki.

Skip to content