Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej

Przedsięwzięcie 3.1 – Działania na rzecz poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej.

Grupa docelowa – W zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej pomoc przyznaje się JSFP albo organizacji pozarządowej.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano operacje obejmujące poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej.

Skip to content