Walne Zebranie Członków – 12.06.2024

29 maja 2024 | Wszystkie aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

serdecznie zaprasza

 na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 16:30

w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności
  za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. głosowanie i podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. głosowanie i podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” za rok 2023:
  1. przedstawienie uchwał,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie i podjęcie uchwał.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia dla EFS+:
  1. przedstawienie projektu uchwały;
  2. dyskusja;
  3. głosowanie i podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji PS WPR:
  1. przedstawienie projektu uchwały;
  2. dyskusja;
  3. głosowanie i podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji EFS +:
  1. przedstawienie projektu uchwały;
  2. dyskusja;
  3. głosowanie i podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru grantobiorców finansowanych ze środków EFS+:
  1. przedstawienie projektu uchwały;
  2. dyskusja;
  3. głosowanie i podjęcie uchwały
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie zebrania.

Proponowany porządek obrad 12.06.2024

 

Projekt Regulaminu Rady dla EFS+ maj_2024

 

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

 

Projekt procedury_wyboru_i_oceny_operacji_ PS WPR

 

Projekt procedury_wyboru_grantobiorców EFS+

 

Projekt Kryteriów wyboru grantobiorców

 

0 komentarzy

Aktualności

X Bieg Uliczny im. Antoniego Nawrockiego

X Bieg Uliczny im. Antoniego Nawrockiego

9 czerwca 2024 r. w Solcu Kujawskim odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja Biegów Ulicznych im. Antoniego Nawrockiego. Przy bardzo dobrej pogodzie niespełna 800 miłośników biegania rywalizowało na soleckich ulicach w biegach dzieci, młodzieży oraz w Biegu Głównym. Tradycyjnie nie zabrakło...

Festyn Rodzinny w Gądeczu

Festyn Rodzinny w Gądeczu

Rodzinny Festyn w Gądeczu obfitował w moc atrakcji dla mieszkańców. Wielkie brawa dla Pani Sołtys i pozostałych osób o wielkim serduchu, dzięki którym mieszkańcy Gądecza mieli możliwość spotkać się i porozmawiać w miłej letniej atmosferze. Miałem przyjemność skosztować

Najnowsze komentarze

  Skip to content