Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Projekt współpracy ,,SMAK"

                      Podpisanie umowy - projekt współpracy
Data dodania: 2018-04-06

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a czterema lokalnymi grupami działania (LGD):
1 Lokalną Grupą Działania „Barcja” (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),
2 Lokalną Grupą Działania ,,Łączy Nas Kanał Elbląsk” (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),
3 Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie),
4 Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Łańcucka” (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie).

Operacja pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2018-04-18
 
                                Spotkanie informacyjno-promocyjne  

W dniu 17 kwietnia pracownicy  biura LGD ,,Trzy Doliny” zorganizowali spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pod nazwą Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ). Spotkanie odbyło się w Skansen-Rożen w miejscowości Stopka.  W spotkaniu wzięło udział 28 osób zainteresowanych projektem.

Słowo wstępne dotyczące istoty projektu, jego harmonogramu, założeń, zamierzonych efektów oraz sposobu realizacji przedstawił prezes LGD ,,Trzy Doliny” – Leszek Kuziak. Spotkanie miało charakter informacyjno- promocyjny i w związku z tym wykład na temat istoty produktu lokalnego oraz wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW  wygłosiła zaproszona na to spotkanie Pani Elżbieta Sobolewska z Urzędu Marszałkowskiego.

Po  zapoznaniu się z obszernym materiałem popartym ciekawą prezentacją wywiązała się gorąca dyskusja, ponieważ uczestnicy spotkania żywo reagowali na przedstawione przez Panią Sobolewską informacje. Po przerwie na posiłek czyli specjalność Skansen-Rożen w postaci przepysznej karkówki uczestnicy  przeszli do następnego etapu spotkania czyli zapoznania się z zasadami promocji produktów lokalnych, które chcieliby wypromować. Ten temat obszernie omówił następny z naszych gości , pan Piotr Lenart, specjalista ds. promocji produktów kulinarnych, gorący propagator zdrowej , tradycyjnej  kuchni i potraw pieczołowicie odtwarzanych ze starych receptur. Po prezentacji oraz dyskusji na temat produktów z poszczególnych kategorii zakończono spotkanie, które przebiegało w sympatycznej atmosferze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK  zawitał do Pieczysk

Projekt dziedzictwa kulinarnego pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych z Lokalną Grupą Działania Trzy Doliny zagościła w dniu 16 maja w Pieczyskach. k. Koronowa. Zakręceni pozytywnie ludzie zamieszkujący pełne uroku doliny - Wisły, Brdy i Noteci najwyraźniej pragną symbiozy…

Braliśmy udział w warsztatach pt. ,,Ryby” poznając wariacje na temat ryb w kompozycjach z świeżo zerwanymi ziołami z ogrodów ,,Makowego Lata” Kasi Rymarz z Sienna zalanych śmietaną słodką i kwaśną od Gosi Wesołowskiej z Wudzynka.

Raczyliśmy się też olejem swojskim rzepakowym z rzepaku jarego, aromatyzowanym ziołami Makowe Lato i śledziami kiszonymi ze sklepiku Powsinoga…

Wspólnie przygotowane przez uczestników Warsztatów potrawy cieszyły się dużym powodzeniem a dobry humor i  słoneczna pogoda sprawiły, że warsztaty były naszym wspólnym sukcesem...co można zobaczy w naszej galerii oraz na filmie pod linkiem : 

                                                          https://www.youtube.com/watch?v=fX9Li6Jy1fA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

       Zintegrowane spotkanie promocyjne projektu SMAK w Karnitach i Nowej Wsi  - Świeto Indyka

 

W dniach 23-24.06.2018r. zostało zaplanowane zintegrowane wydarzenie promocyjne, czyli konferencja o szlakach kulturowych i Slow Food oraz pokaz degustacyjny produktów tradycyjnych i lokalnych podczas Święta Indyka w Nowej Wsi koło Iławy.  Wczesnym rankiem 23 czerwca  uczestnicy projektu SMAK   z LGD trzy Doliny z wyruszyli do Hotelu Zamku Karnity na spotkanie z partnerami projektu LGD Barcja, LGD Ziemia łańcucka i LGD Łączy Nas Kanał Elbląski który był gospodarzem tego regionu. . Pierwszy dzień w pięknie położonym Zamku  Karnity upłynął na uczestniczeniu w prezentacjach poszczególnych Lokalnych Grup Działania  oraz ich produktów  , seminariach i spotkaniach integracyjnych.

 

Ciekawe wykłady na temat  Slow Food przeprowadziła Pani  dr inż. Iwony Batyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a następnie równie interesujący wykład  pod tytułem ,,Szlaki Kulinarne przeprowadził dr Mateusza Rogowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Wieczorem w ramach animacji kulturalnych uczestnicy projektu poznali sympatyczny zespół wokalny z Gminnego Domu Kultury w Lasecznie, który rozbawił i rozśpiewał wprowadzając wszystkich w wspaniały nastrój. Była to też okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.

 

Drugi dzień - to uczestnictwo w Święcie Indyka w Nowej Wsi k/Iławy. Jest to impreza cykliczna , która corocznie gromadzi liczną publiczność a patronat honorowy sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Podczas tego wydarzenia kulinarno-kulturalnego  uczestnicy projektu SMAK promowali regionalne wyroby pochodzące z ich stron rodzinnych. I tak , LGD Trzy Doliny – 28 potraw tradycyjnych, LGD Barcja - 6 potraw tradycyjnych, LGD Kanał Elbląski - 5 potraw tradycyjnych i LGD Ziemia Łańcucka - 5 potraw tradycyjnych.  Zainteresowanie stoiskami Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie i tym , co na nich było promowane,  przeszło najśmielsze oczekiwania.

 

W trakcie tego dwudniowego wydarzenia gospodarze tego terenu LGD ,,Łączy Nas Kanał Elbląski” zrobili nam wspaniałą niespodziankę zapraszając na największą atrakcje regionu – wycieczkę stateczkiem po Kanale Elbląskim – płynęliśmy po wodzie i po trawie. Piękne tereny..  Było sympatycznie, smacznie, poznawczo i twórczo

                            https://www.youtube.com/watch?v=HQKPMmqpakQ&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     Warsztaty kulinarne Gęś Kujawska w Maksymilianowie w ramach projektu SMAK

    W Maksymilianowie 28.09.2018r odbyły się warsztaty kulinarne pt. Gęś Kujawska będące jednym z elementów projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK. Warsztaty miały na celu propagowanie regionalnej kuchni opartej na gęsinie z regionu kujaw . Udział w warsztatach wzięli uczestnicy projektu oraz mieszkańcy regionu.

w linku poniżej relacja z warsztatów

                                  https://youtu.be/VgtzcJsTtmY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------