Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Nabory PROW 2007-2013

Data dodania: 0000-00-00

dokumenty aplikacyjne do nabory znajudują się w zakładce "Pobierz Wnioski"

Data dodania: 0000-00-00

Dokumenty aplikacyjne do naboru znajdują się w zakładce "Pobierz Wnioski"

 

Data dodania: 0000-00-00

Dokumenty aplikacyjne znajdują się w zakładce "Pobierz Wnioski"

 

Data dodania: 0000-00-00

Dokumenty aplikacyjne znajdują się w zakładce "Pobierz Wnioski"

 

Data dodania: 0000-00-00

 

Data dodania: 0000-00-00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: 12.07 - 09.08.2013 r.
Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałkudo piątku w godzinach: 8.00-16.00.
Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD).
Limit dostępnych środków w konkursie: 2.000.000,00 zł.
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 9
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenie LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, w godzinach: 8.00-16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52 5511687.
Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce POBIERZ WNIOSKI

Data dodania: 0000-00-00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”


wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania:
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


Termin składania wniosków: 31.12.2012 – 29.01.2013

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00-16.00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 700 000,00 zł
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD – 10 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenie LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w godzinach od 8.00 do 16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail:  lgd.trzydoliny@gmail.com">lgd.trzydoliny@gmail.com  lub telefonicznie: 52 5511687.
W przypadku kiedy Beneficjent nie posiada numeru indentyfikacyjnego wnioskodawcy, proszony jest w celu nabycia tego numeru o wypełnienie i złożenie wniosku do ARiMR znajdującego się pod adresem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Dla Beneficjentów:
3c_oswiadczenie_beneficjenta_-_male_projekty
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  - wersja 6 obowiązująca od dnia 02.11.2012
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy - wyprzedzające finansowanie
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.
Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego

Dla Rady :
2_kryteria_wyboru_operacji_przez_lgd
4_minimalne_wymagania_ktorych_spelnienie_jest_niezbedne_do_wyboru_operacji
*Pliki ze wzgędu na swoją wielkość mogą się powoli otwierać, w przypadku jeśli wyświetli się komunikat przy otwieraniu plików *.pdf że "program adobe acrobat reader nie odpowiada zamknąć program tak/nie" proszę kliknąć "nie" i powinien się po chwili otworzyć plik pdf, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć "zapisz plik jako...", poczekać chwilę aż plik się zapisze na dysku i otworzyć. Plik może otwierać się długo, prosimy o cierpliwość.

Data dodania: 0000-00-00

Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" planuje nabór Wniosków na Małe Projekty pod koniec Grudnia 2012 roku.

Data dodania: 0000-00-00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków: 11 lipiec – 9 sierpień 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 900 000,00 zł

Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 7

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenie LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022
Dobrcz w godzinach od 8.00-16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com">lgd.trzydoliny@gmail.com  lub telefonicznie: 52 5511687.

Data dodania: 0000-00-00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków: 11 lipiec – 9 sierpień 2012 r.


Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit dostępnych środków w konkursie: 600 000,00 zł
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 8

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenie LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022
Dobrcz w godzinach od 8.00-16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com">lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52 5511687.

Data dodania: 0000-00-00

Poniżej do pobrania Harmonogram prewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Data dodania: 0000-00-00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie
działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków: 6 – 22 czerwiec 2012 r.


Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

Limit dostępnych środków w konkursie: 1.500.000,00 zł
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 9

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenie LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022
Dobrcz w godzinach od 8.00-16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com">lgd.trzydoliny@gmail.com  lub telefonicznie: 52 5511687.

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAKŁADCE "POBIERZ WNIOSKI"

Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy