Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Aktualności od 2016 -

        2016                                                                                                                                                                   

 

Data dodania: 2017-01-02

                                                                                                                                                                                        Gądecz, 02.01.2017r.

                             

                               Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza 
                       na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
 •  a_z_uchwała w sprawie wyboru członków rady_586d1b388c07f.doc
 •  a_z_uchwała 
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                       Gądecz, 03.02.2017

   

                                              Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

   

  Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

  Szczegóły w załącznikach

   

  Załączniki:
  •  a_z_posiedzenie Rady (3)_589457b12cae2.JPG
  •  a_z_posiedzenie Rady (1)_589458fc16d77.JPG
  •  a_z_posiedzenie Rady (2)_589458fc16e79.JPG
  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                      Gądecz, 13.02.2017r.

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

   1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

   W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

   Załączniki:
   •  a_z_1R str 1_58a189a322e1d.JPG
   •  a_z_1R str 2_58a189a322f22.JPG
   •  a_z_1R str 3_58a189a322fc0.JPG
   •  a_z_1R str 4_58a189a323078.JPG
   •  a_z_1Z uchwała str 1_58a1b1c5f355d.JPG
   •  a_z_1Z uchwała str 2_58a1b1c5f3724.JPG
   •  a_z_1Z uchwała str 3_58a1b1c5f3819.JPG
   • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   • Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                  Gądecz, 13.02.2017r 

       W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

    1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

    W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

     

    Załączniki:
    •  a_z_1Z str 1_58a188d5cd33c.JPG
    •  a_z_1Z str 2_58a188d5cd436.JPG
    •  a_z_1Z str 3_58a188d5cd4f8.JPG
    •  a_z_1Z str 4_58a188d5cd5af.JPG
    •  a_z_uchwała str 1_58a1ae63c5660.JPG
    •  a_z_uchwała str 2_58a1ae63c57ae.JPG
    •  a_z_uchwała str 3_58a1ae63c5860.JPG
    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    • Data dodania: 2017-03-02

                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

      Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

     1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
     2. Wymagania konieczne :

     - wykształcenie średnie maturalne

     -niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

     - umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

     - umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

     - płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

     1. Wymagane dokumenty:

     a)     CV i list motywacyjny;

     b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

              wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

     c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

     d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

     1. Dodatkowe informacje:

     Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

     1. Etapy konkursu:

     - złożenie dokumentów przez Kandydatów

     - weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

     - rozmowa kwalifikacyjna

     - ogłoszenie wyników.

            6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

            7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

                 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

                 w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

                 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

            Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

            O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

      

     w załącznikach zakres obowiązków:

     Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy