Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: LSR 2023 - 2027

LSR 2023 - 2027

                         Szanowni Państwo.

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, nazywaną Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”   na lata  2023 – 2029.  Niniejszy dokument to rezultat intensywnej pracy  liderów Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, przedstawicieli gmin, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, pracowników biura LGD oraz mieszkańców. Podczas spotkań roboczych, warsztatów i konsultacji społecznych z mieszkańcami, z udziałem zewnętrznego eksperta staraliśmy się zdiagnozować obszary tematyczne, do których powinno  zostać skierowane wsparcie pochodzące z funduszy europejskich takich jak : 

•Europejski Fundusz Społeczny +,  w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) na lata 2021-2027

•Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Operacyjnego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)

Efektem tych wszystkich działań jest  utworzenie Strategii, która koncentruje się na celach dedykowanych mieszkańcom obszaru LGD ,,Trzy Doliny” , w tym :

•Podniesienie potencjału społecznego i aktywności mieszkańców objętych LSR  -  (EFS+)

•Rozwój  przedsiębiorczości  na obszarze LSR  - (PS WPR)

•Rozwój małej infrastruktury publicznej  na obszarze LSR  (PS WPR)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się naszą Lokalną Strategią Rozwoju i  wspólnej realizacji  zapisanych w niej przedsięwzięć, ponieważ to dzięki Wam, mieszkańcom naszego obszaru, Strategia ma szansę wpłynąć na rozwój naszego regionu. 

                                                                                          Prezes Zarządu

                                                      Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak

 

Załączniki: