Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Władze / Rada

Rada

Funkcję organu decyzyjnego pełni Rada LGD do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji finansowanych w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Rady LGD „Trzy Doliny”:

  1. Czerkawski  Leszek – przewodniczący Rady
  2. Wszołek  Janina - wiceprzewodnicząca Rady
  3. Berkowicz - Wyrzykowska Brygida - członek Rady
  4. Demyda Jerzy - członek Rady
  5. Piekut Katarzyna – członek Rady
  6. Zwolanowski Bolesław – członek Rady
  7. Wójcik Izabella - członek Rady
  8. Starszewski Tomasz
  9. Szczepaniak - Kucik Danuta - członek Rady

 w załączniku Regulamin Rady

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ukonstytuowanie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny

W dniu 12.02.2020 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, która została wybrana na nową kadencję 2020 – 2023 podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17.12.2019r. Rada zebrała się w celu ukonstytuowania oraz wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”.

Członkowie Rady wybrali :

Przewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Krystyna Mikulska

Wiceprzewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Janina Wszołek

W załącznikach dokumenty potwierdzające wybory

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy