Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe

Zapytania oferowe oraz wyłoniony wykonawca. Każda oferta jest oznaczona zgodnie z porządkiem publikowania ofert cyfrą, literą oraz rokiem  w ktorym oferta została pprzedstawiona

ecz, 18.08.2016 r.

                                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 25.08.2016 oferty na:

Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działania „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przedmiotem oferty jest:

Przeprowadzenie4-godzinnych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działania „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej na terenie 7 gmin LGD „Trzy Doliny”Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.

szczegóły w załącznikach          

====================================================================================================

                                                                                                                                                                                   Gądecz , 30.08.2016 r    

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 30.08.2016 r. wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie spotkań informacyjnych. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załącznika do tego protokołu , które są zamieszczone w załącznikach poniżej.                                                                                                                                                                    

 
Załączniki:
 •  p_z_.zapytanie ofertowe spot.info 2016_57b6131f924bd.doc
 •  p_z_formularz oferty cenowej spotkania informacyjne2016_57b6131f925d6.doc
 •  p_z_protokół wyłonienia wykonawcy_57c5cfc648a11.jpg
 •  p_z_załącznik do protokołu_57c5cfc648b90.jpg
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Gądecz, 18.08.2016 r.

                                                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 25.08.2016r. oferty na:

  Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych – szkolenia dotycządziałań „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

  Przedmiotem oferty jest:

  Przeprowadzenie4-godzinnych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych – szkolenia dotyczą  działań „Zakładanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej na terenie 7 gmin LGD „Trzy Doliny”Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.

  szczegóły w załącznikach...    

  ====================================================================================================

                                                                                                                                                                                      Gądecz , 30.08.2016 r    

                               WYŁONIENIE WYKONAWCY   

  w dniu 30.08.2016 r. wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.                                   Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załącznika do tego protokołu , które są zamieszczone w załącznikach poniżej.                                                   

                                                                                                                                                                                  

   
  Załączniki: