Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1           Białkowska Barbara                                                                                     sektor społeczny

2           Beer  Radosław , Łukasz                                                                              sektor społeczny

3           Brzozowski Adam                                                                                         sektor społeczny

4           Chorągiew Kujawsko- Pomorska  ZHP                                                     sektor społeczny

5           Chabowska Ewa                                                                                            sektor społeczny

6           Chabowski Łukasz                                                                                        sektor społeczny

7          Demyda Jerzy                                                                                                  sektor społeczny              

8          Gmina Białe Błota   Wójt   Dariusz Fundator                                               sektor publiczny

9          Gmina Dobrcz   Wójt  Andrzej Berdych                                                        sektor publiczny

10        Gmina Koronowo   Brygida Berkowicz - Wyrzykowska                             sektor publiczny

11        Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                                sektor publiczny

12        Gmina Osielsko   Wójt  Sypniewski  Wojciech                                             sektor publiczny

13         Gmina Sicienko    Wójt Piotr Chudzyński                                                     sektor publiczny

14         Gmina Miejsko9-Wiejska Solec Kujawski burmistrz Teresa Substyk     sektor publiczny

15         Góralczyk Romuald                                                                                         sektor społeczny

16         Grzelak Andrzej                                                                                                sektor społeczny

17         Hermann  Tomasz                                                                                           sektor społeczny

18         Joachimowski Mikołaj                                                                                    sektor społeczny

19         Kędzia Marcin                                                                                                   sektor gospodarczy

20        Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie - Jolanta Grygiel                           sektor społeczny

21        Koronowskie stowarzyszenie ,,Szczęśliwa Dolina" Andrzek Probant      sektor społeczny

22        Kruczek Agnieszka                                                                                           sektor społeczny

23        Kujawskie Plony                                                                                               sektor gospodarczy

24        Kuziak Leszek                                                                                                   sektor społeczny

25        Lorenc Wojciech Ryszard                                                                                sektor społeczny

26        Łabęcka Justyna                                                                                               sektor społeczny

27        Malec Mirosław Franciszek                                                                            sektor społeczny

28        Marchlewicz Piotr                                                                                             sektor gospodarczy

29        Michniewicz Waldemar                                                                                   sektor gospodarczy

30        Nowicka-Malec Anna                                                                                       sektor społeczny

31        Owczarzak Waldemar Wojciech                                                                     sektor społeczny                                                                             

32        Piekut Jacek                                                                                                      sektor społeczny

33        Piekut Krzysztof                                                                                                sektor społeczny

34        Piekut Wiktor Krzysztof                                                                                    sektor społeczny

35        Piekut Kaluba Katarzyna Izabela                                                                    sektor gospodarczy

36        Powiat Bydgoski Porzych Wojciech /  Czerkawski Leszek                         sektor publiczny

37        Roliński Marek  Andrzej                                                                                    sektor społeczny

38       Rychławski Krzysztof Szymon                                                                         sektor gospodarczy

39       Stowarzyszenie Polsko -Niemieckie - Szczepaniak-Kucik Danuta             sektor społeczne

40       Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin - Anna Wieloszyńska              sektor społeczny

41       Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego   Wysocka Elzbieta              sektor społeczny

42       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk   Wójcik Izabela Katarzyna   sektor społeczny

43       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic  -                     sektor społeczny

44       Starszewski Tomasz -                                                                                     sektor gospodarczy

45       Szala Krzysztof                                                                                                 sektor społeczny

46       Szewczyk  Jan Marek                                                                                      sektor gospodarczy

47       Szweda  Grzegorz                                                                                            sektor społeczny

48      Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata   sektor społeczny

49       Woś Ewa                                                                                                              sektor społeczny

50        Wszołek Janina                                                                                                  sektor gospodarczy

51        Zamiatała- Grzelak Ewa Maria                                                                         sektor gospodarczy

52        Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                               sektor społeczny

53        Zuehlke Paweł Stefan                                                                                        sektor społeczny

54        Zwolanowski Bolesław                                                                                     sektor społeczny

55       Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych                    sektor gospodarczy

56       Zmudziejewska Ilona                                                                                         sektor gospodarczy