Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1             Bączkowska Anna                                                                         OF/sektor społeczny

2           Białkowska Barbara                                                                      OF/sektor społeczny

3           Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Brzozowski Adam     OF/sektor społeczny 

4           Chabowska Ewa                                                                              OF/sektor społeczny

5           Demyda Jerzy                                                                                   OF/sektor społeczny              

6           Gmina Białe Błota   Wójt   Dariusz Fundator                               OP/sektor publiczny

7           Gmina Dobrcz   Wójt  Andrzej Berdych                                         OP/sektor publiczny

8           Gmina Koronowo   Zastępca Burmistrza    Gibas Rafał              OP/sektor publiczny

9           Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                  OP/sektor publiczny

10         Gmina Osielsko   Wójt  Sypniewski  Wojciech                               OP/sektor publiczny

11         Gmina Sicienko    Wójt Piotr Chudzyński                                   OP/sektor publiczny

12          Góralczyk Romuald                                                                           OF/sektor społeczny

13          Grzelak Andrzej                                                                                  OF/sektor społeczny

14          Henke Beata Małgorzata                                                                  OF/sektor społeczny

15          Joachimowski Mikołaj                                                                      OF/sektor społeczny

16          Kuziak Leszek                                                                                     OF/sektor społeczny

17          Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina" Probant Andrzej                OP/sektor społeczny

18          Kowalska Hanna                                                                                 OF/sektor społeczny

19          Kutkowska Anna Maria                                                                     OF/sektor społeczny

20          Landowska-Piekut Barbara                                                               OF/sektor społeczny

21          Lenart Piotr                                                                                          OF/Sektor Społeczny

22          Lorenc Wojciech Ryszard                                                                  OF/sektor społeczny

23          Łączna Kamila                                                                                     OF/ sektor społeczny

24          Malec Mirosław Franciszek                                                              OF/sektor społeczny

25          Miasto i Gmina Solec Kujawski   Burmistrz  Substyk Teresa      OP/sektor publiczny

26          Michniewicz Waldemar                                                                     OF/sektor społeczny

27          Nowicka-Malec Anna                                                                         OF/sektor społeczny

28          Owczarzak Waldemar Wojciech                                                       OF/sektor społeczny

29          Pakuła Natalia                                                                                      OF/sektor społeczny

30          Piekut Jacek                                                                                         OF/sektor społeczny

31          Piekut Krzysztof                                                                                   OF/sektor społeczny

32          Piekut Wiktor Krzysztof                                                                      OF/sektor społeczny

33          Piekut-Kaluba Katarzyna Izabela                                                      OF/sektor gospodarczy

34          Powiat Bydgoski Porzych Wojciech /  Czerkawski Leszek          OF/sektor publiczny

35         Stowarzyszenie Lepszy Prądocin Zwolanowski Bolesław            OP/sektor społeczny

36          Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin    Wieloszyńska Anna      OP/sektor społeczny

37          Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego   Wysocka Elzbieta     OP/sektor społeczny

38          Szala Krzysztof                                                                                 OP/ sektor społeczny

39         Tazbir Hanna                                                                                      OF/sektor społeczny

40         Thomas Wiesława Anna                                                                   OF/sektor społeczny

41          Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata / Mikulska Krystyna       OP/sektor społeczny

42         Woś Ewa                                                                                             OF/ sektor społeczny

43         Wszołek Janina                                                                                  OF/ sektor gospodarczy

44         Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                OF/sektor społeczny

45         Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych    OF/sektor gospodarczy

46         Zamiatała-Grzelak Ewa Maria                                                           OF/sektor gospodarczy