Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1           Białkowska Barbara                                                                           sektor społeczny

2           Beer  Radosław , Łukasz                                                                    sektor społeczny

3           Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Brzozowski Adam     sektor społeczny 

4           Chabowska Ewa                                                                                 sektor społeczny

5           Chabowski Łukasz                                                                             sektor społeczny

6          Demyda Jerzy                                                                                     sektor społeczny              

7          Gmina Białe Błota   Wójt   Dariusz Fundator                                  sektor publiczny

8          Gmina Dobrcz   Wójt  Andrzej Berdych                                           sektor publiczny

9          Gmina Koronowo   Brygida Berkowicz - Wyrzykowska               sektor publiczny

10        Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                   sektor publiczny

11        Gmina Osielsko   Wójt  Sypniewski  Wojciech                               sektor publiczny

12         Gmina Sicienko    Wójt Piotr Chudzyński                                        sektor publiczny

13         Góralczyk Romuald                                                                            sektor społeczny

14         Hermann  Tomasz                                                                              sektor społeczny

15         Joachimowski Mikołaj                                                                        sektor społeczny

16         Kruczek Agnieszka                                                                              sektor społeczny

17         Kuziak Leszek                                                                                       sektor społeczny

18         Lorenc Wojciech Ryszard                                                                   sektor społeczny

19         Łabęcka Justyna                                                                                  sektor społeczny

20         Malec Mirosław Franciszek                                                                sektor społeczny

21          Marchlewicz Piotr                                                                                  Sektor gospodarczy

22          Miasto i Gmina Solec Kujawski   Burmistrz  Substyk Teresa        sektor publiczny

23         Michniewicz Waldemar                                                                        sektor społeczny

24        Nowicka-Malec Anna                                                                            sektor społeczny

25        Owczarzak Waldemar Wojciech                                                          sektor społeczny                                                                             

26        Piekut Jacek                                                                                            sektor społeczny

27        Piekut Krzysztof                                                                                      sektor społeczny

28        Piekut Wiktor Krzysztof                                                                          sektor społeczny

29        Piekut-Kaluba Katarzyna Izabela                                                         sektor gospodarczy

30        Powiat Bydgoski Porzych Wojciech /  Czerkawski Leszek              sektor publiczny

31        Roliński Marek                                                                                         sektor społeczny

32        Siwak Michał Zbigniew                                                                           sektor społeczny

33        Stowarzyszenie Polsko -Niemieckie - Szczepaniak-Kucik Danuta  sektor społeczn

34        Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin - Anna Wieloszyńska   sektor społeczny

35        Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego   Wysocka Elzbieta  sektor społeczny

36       Szala Krzysztof                                                                                        sektor społeczny

37        Szewczyk  Jan Marek                                                                             sektor społeczny

38       Szweda  Grzegorz                                                                                     sektor społeczny

39       Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Niedźwiedzka Małgorzata / Mikulska Krystyna       sektor społeczny

40        Wiszniewska Anna                                                                                 sektor społeczny

41        Wiszniewski  Dariusz Robert                                                                 sektor społeczny

42        Woś Ewa                                                                                                    sektor społeczny

43        Wszołek Janina                                                                                        sektor gospodarczy

44        Wójcik Izabela Katarzyna                                                                         sektor społeczny

45        Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                     sektor społeczny

46        Zuehlke Paweł Stefan                                                                               sektor społeczny

47        Zwolanowski Bolesław                                                                             sektor społeczny

48       Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych           sektor gospodarczy

49       Zmudziejewska Ilona                                                                                 sektor gospodarczy