Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Członkowie

Członkowie

WYKAZ  CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRZY DOLINY"

1           Białkowska Barbara                                                                                     sektor społeczny

2           Beer  Radosław , Łukasz                                                                              sektor społeczny

3           Brzozowski Adam                                                                                         sektor społeczny

4           Bukowińska Grażyna                                                                                   sektor społeczny

5           Chorągiew Kujawsko- Pomorska  ZHP   - Paula Krajewska                  sektor społeczny

6           Chabowska Ewa                                                                                            sektor społeczny

7           Chabowski Łukasz                                                                                        sektor społeczny

8          Demyda Jerzy                                                                                                  sektor społeczny

9          Fundacja Harmonia Strefa  Wsparcia  i Terapii                                          sektor społeczny

10        Gmina Białe Błota   Wójt   Dariusz Fundator                                               sektor publiczny

11        Gmina Dobrcz   Wójt  Andrzej Berdych                                                        sektor publiczny

12        Gmina Koronowo   Brygida Berkowicz - Wyrzykowska                             sektor publiczny

13        Gmina Nowa Wieś Wielka  Wójt Wojciech Oskwarek                                sektor publiczny

14        Gmina Osielsko   Wójt  Sypniewski  Wojciech                                             sektor publiczny

15        Gmina Sicienko    Wójt Piotr Chudzyński                                                     sektor publiczny

16        Gmina Miejsko-Wiejska Solec Kujawski burmistrz Teresa Substyk     sektor publiczny

17         Góralczyk Romuald                                                                                         sektor społeczny

18         Grzelak Andrzej                                                                                                sektor społeczny

19         Hermann  Tomasz                                                                                           sektor społeczny

20         Joachimowski Mikołaj                                                                                    sektor społeczny

21         Kędzia Marcin                                                                                                   sektor gospodarczy

22        Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie - Jolanta Grygiel                           sektor społeczny                            

23        Koronowskie stowarzyszenie ,,Szczęśliwa Dolina" Andrzek Probant      sektor społeczny

24        Kruczek Agnieszka                                                                                           sektor społeczny

25       Kujawskie Plony  Sp. z o.o                                                                              sektor gospodarczy

26        Kuziak Leszek                                                                                                   sektor społeczny

27        Lorenc Wojciech Ryszard                                                                                sektor społeczny

28        Łabęcka Justyna                                                                                               sektor społeczny

29        Malec Mirosław Franciszek                                                                            sektor społeczny

30       Marchlewicz Piotr                                                                                             sektor społeczny

31        Michniewicz Waldemar                                                                                   sektor gospodarczy

32       Nowicka-Malec Anna                                                                                       sektor społeczny

33        Owczarzak Waldemar Wojciech                                                                     sektor społeczny                                                                             

34        Piekut Jacek                                                                                                      sektor społeczny

35        Piekut Krzysztof                                                                                                sektor społeczny

36        Piekut Wiktor Krzysztof                                                                                    sektor społeczny

37        Piekut Katarzyna Izabela                                                                                  sektor gospodarczy

38        Powiat Bydgoski Porzych Wojciech /  Czerkawski Leszek                         sektor publiczny

39        Roliński Marek  Andrzej                                                                                    sektor społeczny

40       Rychławski Krzysztof Szymon                                                                         sektor gospodarczy

41       Starszewski Tomasz                                                                                          sektor gospodarczy

42      Stowarzyszenie RIDETI - Rafińska Agata                                                         sektor społeczny

43      Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego   Wysocka Elzbieta              sektor społeczny

44       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk   Wójcik Izabela Katarzyna   sektor społeczny

45       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic  -                     sektor społeczny

46       Szala Krzysztof                                                                                                 sektor społeczny

47       Szewczyk  Jan Marek                                                                                      sektor gospodarczy

48      Szweda  Grzegorz                                                                                            sektor społeczny

49      Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Konopa Iwona                   sektor społeczny

50       Towarzystwo Polsko -Niemieckie - Szczepaniak-Kucik Danuta                sektor społeczne

51       Woś Ewa                                                                                                              sektor społeczny

52        Wszołek Janina                                                                                                  sektor gospodarczy

53        Zamiatała- Grzelak Ewa Maria                                                                         sektor gospodarczy

54        Zuehlke Magdalena Sylwia                                                                               sektor społeczny

55        Zuehlke Paweł Stefan                                                                                        sektor społeczny

56        Zwolanowski Bolesław                                                                                     sektor społeczny

57       Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych                    sektor społeczny

58       Zmudziejewska Ilona                                                                                         sektor gospodarczy