Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Nabory do biura LGD

           


Data dodania: 2020-11-10

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 16.11.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjno-techniczny –   Pani Manuela Kędzia

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej 

                                                                               Kuziak Leszek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2020-11-26

                                                                      

                 Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.12.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjny – Pan Sebastian Grubich

               Przewodniczący komisji konkursowej 

                                           Kuziak Leszek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dodania: 2021-01-26

Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny w biurze LGD Trzy Doliny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.02.2021r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjny  – Pani Justyna Łabędzka

       Przewodniczący komisji konkursowej

                      Adam Brzozowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------