Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Nabory do biura LGD

                                                                                                                                                                                                                                        Gądecz, 28.11.2016r. 

Zgodnie z procedurą naboru, zawartą w Regulaminie Biura LGD "Trzy Doliny",

Komisja konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Leszek Kuziak

Członek              – Romuald Góralczyk

Członek              – Adam Brzozowski

w dniu 28.11.2016r. przeprowadziła drugi etap naboru na stanowisko Specjalista ds. Projektów Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny.

Po podsumowaniu wyników drugiego etapu naboru  komisja stwierdziła że kandydat spełnia oczekiwane na to stanowisko wymagania i zarekomendowała do Zarządu LGD Trzy Doliny na stanowisko Specjalisty ds. Projektów Panią Joannę Radtke

przewodniczący komisji konkursowej

Prezes Leszek Kuziak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                      Gadecz, 28.11.2016r.

Zgodnie z procedurą naboru, zawartą w Regulaminie Biura LGD "Trzy Doliny",

Komisja konkursowa w składzie :

Przewodniczący  – Leszek Kuziak

Członek                – Romuald Góralczyk

Członek                – Adam Brzozowski

w dniu 28.11.2016r. przeprowadziła drugi etap naboru na stanowisko Pracownik administracyjno – techniczny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny.

Po podsumowaniu wyników drugiego etapu naboru  komisja stwierdziła że kandydat spełnia oczekiwane na to stanowisko wymagania i zarekomendowała do Zarządu LGD Trzy Doliny na stanowisko pracownika administracyjno – technicznego Agnieszkę Majewską.

przewodniczący komisji konkursowej

Prezes Leszek Kuziak

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                      Gądecz, 31.12.2016r. 

Zgodnie z procedurą naboru, zawartą w Regulaminie Biura LGD "Trzy Doliny",

Komisja konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Romuald Góralczyk

Członek               – Adam Brzozowski

Członek               – Leszek Czerkawski

w dniu 31.12.2016r. przeprowadziła drugi etap naboru na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny.

Po podsumowaniu wyników drugiego etapu naboru  komisja stwierdziła że kandydat spełnia oczekiwane na to stanowisko wymagania i zarekomendowała do Zarządu LGD Trzy Doliny na stanowisko Kierownika Biura Pana Leszka Kuziaka.

przewodniczący komisji konkursowej

Wiceprezes Romuald Góralczyk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------