Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu / Historia

Historia

Kilka zdań historii...

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” posiada osobowość prawną. Jako stowarzyszenie zostało wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu  22 grudzień 2008 r. pod numerem  0000320340 i działa na podstawie Statutu  a określone w nim zadania realizuje poprzez opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD działa jako partnerstwo trójsektorowe składające się  z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prace nad utworzeniem partnerstwa rozpoczęły się w 2004 roku. Pierwszym krokiem było wytypowanie Anny Szymańskiej na szkolenie Animatorów partnerstw lokalnych prowadzone przez Fundusz Współpracy sekcję Agrolinia. Zadaniem animatora było rozpoczęcie procesu budowania partnerstwa.

W dniu 12 października 2005 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo szansą na rozwój powiatu bydgoskiego”, którą poprowadził Pan Ryszard Kamiński. W trakcie konferencji 17 osób podpisało wstępne deklaracje współpracy na rzecz budowania partnerstwa. Kolejnym elementem było utworzenie zespołu roboczego, który rozpoczął prace nad tworzeniem wniosku do Pierwszego Pilotażowego Programu „LEADER+”. Zespół spotykał się raz w miesiącu opracowując niezbędne dokumenty. Pomimo nie otrzymania dofinansowania grupa pracowała dalej i rozpoczęła proces tworzenia Fundacji, jako najlepszej formy prawnej dla tego typu partnerstwa. Fundacja została powołana w dniu 30 maja 2006 r., jednak nie dokończono procesu jej rejestracji ze względu na zmianę przepisów.

We wrześniu 2007 r. rozpoczęto spotkania informacyjne na temat partnerstwa i możliwości przystąpienia do nowotworzonego stowarzyszenia. W dniu 16 października 2007 r. w miejscowości Brzoza odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo szansą na rozwój”, gdzie powołano zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia stowarzyszenia. Cały czas trwała promocja grupy na utworzonej stronie internetowej. Ponadto grupa promowała się poprzez udział w targach i festynach. Z najważniejszych imprez należy wymienić: festyn „Barwy Lata - Dary Jesieni” w Przysieku, targi FARMA w Poznaniu, czy targi ogrodnicze w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Promocja grupy prowadzona była również na imprezach lokalnych np. dożynki gminne, święto śliwki czy Bitwa pod Koronowem. Wydany został również folder promocyjny o partnerstwie oraz materiały reklamowe. Wspólne działania doprowadziły do utworzenia w Solcu Kujawskim, w dniu 21 lutego 2008 r., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

W okresie od 2009-2015 stowarzyszenie realizowało opracowaną na ten okres Lokalną Strategię Rozwoju.

LGD „Trzy Doliny” obejmuje terytorialnie siedem gmin, leżących w granicach powiatu bydgoskiego i jest to łącznie 91% powierzchni powiatu- 1270 km2, który zamieszkuje  ok. 103 tys. mieszkańców ).  

Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących następujące sektory:

- sektor społeczny 

- sektor publiczny - 

- sektor gospodarczy – 

- mieszkańcy – 

Sektor publiczny reprezentują samorządy :

 Białe Błota

 Dobrcz

 Koronowo

 Nowa Wieś Wielka

 Osielsko

 Sicienko

 Solec Kujawski

 Powiat Bydgoski

Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy