Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Nabory PROW 1Z/2017 i 1R/2017

 

Data dodania: 2016-12-15

                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                    informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                              w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                               strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                         Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1R/2017

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 8 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

 W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1R/2017  wraz z załącznikami 

 
 
Data dodania: 2016-12-15

                                            OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                             

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

     na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1Z/2017 

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

 Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 7 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1Z/2017  wraz z załącznikami 

                                                                                                                                                                              Gądecz,13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

                                                                                                                                                                                                 

Data dodania: 2016-12-15

                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                    informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                              w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                               strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                         Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1R/2017

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 8 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

 W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1R/2017  wraz z załącznikami 

Data dodania: 2016-12-15

                                            OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                             

                                                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                       informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                       na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                                     w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                                       strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                                 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1Z/2017 

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

 

Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 7 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1Z/2017  wraz z załącznikami 

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy