Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Projekt współpracy SZLAK

 

 

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W dniu  6 maja 2021 roku Panowie Leszek Kuziak – prezes i Paweł Zuehlke- członek Zarządu reprezentujący Lokalna Grupe Działania ,,Trzy Doliny” podpisali w Olsztynie w obecności  Pani Eweliny Gołębiewskiej  reprezentującej Warmińsko-Mazurki Urząd Marszałkowski   umowę  o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana pomiędzy  czterema lokalnymi grupami działania (LGD):

1 Lokalną Grupą Działania „Barcja” (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),

2 Lokalną Grupą Działania ,,Łączy Nas Kanał Elbląski” (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),

3 Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie),

4 Lokalną Grupą Działania ,, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki” (Gmina Łukta, , województwo warmińsko – mazurskie).

Operacja pn.  Szlaki  Leśną  Atrakcją  Kraju ( akronim ,, SZLAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców poprzez utworzenie Szlaków Pieszych, przeszkolenie instruktorów Nordic Walking  oraz organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych związanych   z regionem

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie edukacyjne mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny niedaleko miejscowości Kobylarnia w leśnictwie Smolno.

W dniu 12.06.2021r. Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”  realizując jeden elementów międzyregionalnego projektu współpracy ,,SZLAK” zorganizowała we współpracy z leśnictwem Smolno  spotkanie dla mieszkańców obszaru  objętego Lokalną Strategią Rozwoju   LGD Trzy Doliny. Spotkanie odbyło się w Puszczy Bydgoskiej, w miejscu, które jest zarządzane przez leśnictwa Smolno. Tematem spotkania były zagadnienia związane z zasadami poruszania się po lasach, wątki ekologii    i ciekawostki z życia leśnych mieszkańców. Spotkanie poprowadził Pan Leśniczy Sławomir Fac. Jak przystało na człowieka obcującego na co dzień z naturą, z pasją, w sposób barwny i zajmujący przybliżył wiele zagadnień związanych z gospodarką leśną, stanem lasów , jego zbawiennym wpływie na człowieka, ale również i  z zagrożeniami, które człowiek dla lasu stwarza. Zainteresowanie wśród uczestników było bardzo duże, czego dowodem były liczne pytania do Pana Leśniczego. Podczas spotkania było również ognisko oraz krótki konkurs wiedzy o lesie, który przeprowadził Pan Sławomir Fac, nagradzając upominkami osoby udzielających prawidłowych odpowiedzi. Na zakończenie spotkania Pan Leszek Kuziak, prezes LGD Trzy Doliny poinformował że dla wszystkich uczestników przygotowano jako pamiątkę z tego spotkania  Budkę Lęgową. Nie wszyscy uczestnicy spotkania mieli wiedzę o takich budkach. W związku z tym Pan Leśniczy szczegółowo wyjaśnił jakie korzyści dla ptactwa oraz mieszkańców niesie zainstalowanie w przydomowych ogródkach takich budek. Stwierdził że biorąc pod uwagę, że uczestnicy spotkania mieszkają na terenach wiejskich, zainstalowanie na drzewach  w przydomowych ogródkach takich budek lęgowych  nie tylko przysporzy korzyści w postaci zmniejszenia uciążliwości komarów, meszek itp. ale również będzie powodowało wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, nie wspominając o porannych ptasich koncertach. Na zakończenie spotkania Pan Leszek Kuziak podziękował w imieniu zebranych Panu Leśniczemu Sławomirowi Facowi za ciekawie przeprowadzone spotkanie oraz miło  spędzony czas na łonie natury . W spotkaniu wzięło udział 60   ( sześćdziesięciu) mieszkańców

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Szkolenie instruktorów Nordic Walking 

W dniach 19-20 czerwca pod opieką pracowników   biura LGD ,,Trzy Doliny” zorganizowano szkolenie dla kandydatów na instruktora Nordic Walking. Nabór na szkolenie ogłoszono poprzez stronę www.trzydoliny.eu Po weryfikacji zgłoszeń wybrano siedem osób. Szkolenie poprowadziła pani Edyta Kędzierska, trener klasy międzynarodowej wraz z asystentem. Część teoretyczna szkolenia odbywało się w pomieszczeniach  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku. Po zapoznaniu się  z teoretycznymi aspektami NW grupa rozpoczęła ćwiczenia praktyczne  na boisku GOSIR. Ćwiczenia miały za zadanie nauczenie różnych technik, zabaw oraz ćwiczeń przydatnych przy prowadzeniu grup. Następnie prowadząca szkolenie poprowadziła grupę na szlak pieszy w celu praktycznego wdrożenia przećwiczonych uprzednio technik. Przed wyruszeniem na szlak pracownicy biura LGD wręczyli  kursantom koszulki oraz czapeczki  oznaczone logo projektu oraz wymaganymi logami związanymi z projektem.  Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom kursu certyfikatów uprawniających do szkolenia   i prowadzenia zajęć z grupami mieszkańców. Prezes LGD Trzy Doliny wręczył wszystkim gadżety przydatne w uprawianiu tej dyscypliny – kije NW, latarki czołowe, bidony ze spryskiwaczem, ręczniki szybkoschnące i powidła.  Osoby, które ukończyły kurs zobowiązały się do pracy na rzecz własnego środowiska poprzez przeprowadzanie spotkań i szkoleń dla grup mieszkańców.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folder promocyjny pt.: „Trzy Doliny w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach Dobrych Miejsc” 

Folder zawiera  szczegółowy opis szlaków Nordic Walking utworzonych w ramach projektu SZLAK wraz z mapkami oraz atrakcji turystycznych znajdujących się w gminach na obszarze LGD „Trzy Doliny”. Folder zawiera również opis atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliży poszczególnych szlaków. Został przekazany w ramach promocji do placówek i podmiotów mających wpływ na promocję regionu. Na publikacji umieszczono wszystkie treści oraz loga zgodne z Księgą Wizualizacji

     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rajd Nordic Walking - Festyn Rodzinny z Nordic Walking w Przyłękach -

Festyn rodzinny w Przyłękach z Nordic Walking w tle. W Przyłękach w dniu 04.09.2021r. podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez Radę Sołecka wraz ze szkołą podstawową w Przyłękach można było poznać zasady uprawiania jednej z coraz popularniejszych rekreacyjnych dyscyplin sportowych, jaką  jest Nordic Walking.  Ten punkt festynu przygotowała Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny  w ramach projektu SZLAK związanego z realizacją projektu międzyregionalnego w ramach poddziałania 19.3 realizowanego przez LGD Trzy Doliny z partnerami. Były ćwiczenia i krótki rajd Nordic Walking pod okiem instruktorki    uprzednio biorącej udział w szkoleniu zorganizowanym przez LGD Trzy Doliny. Po zakończeniu rajdu Prezes LGD Trzy Doliny wręczył wszystkim gadżety przydatne w uprawianiu tej dyscypliny – kije NW, latarki czołowe, bidony ze spryskiwaczem, ręczniki szybkoschnące i powidła. Uczestnicy rajdu mieli możliwość  uczestniczyć w pokazach artystycznych przygotowanych przez dzieci  ze szkoły podstawowej oraz przejażdżki stylowymi motocyklami.  Smakowite ciasta  zapewniła Rada Sołecka  wraz z szkołą i mieszkańcami  sołectwa. kiełbaski z grila. Festyn zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku

    

 

    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odebranie techniczne wytyczonych i oznakowanych szlaków Nordic Walking 

W ramach projektu współpracy pn. „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK wykonano i oznakowano siedem szlaków pieszych na obszarze gmin: Białe Błota (Szlak „Leśny”), Dobrcz (Szlak „Borówka”), Koronowo (Szlak „Dębowa Góra”), Nowa Wieś Wielka (Szlak „Ku Pamięci”), Osielsko (Szlak „Biegaj z Dębami”), Sicienko (Szlak „Akacjowy”) i Solec Kujawski (Szlak „Miejski”). Szlaki są oznaczone znakami graficznymi wykonanymi na płycie plexi w kolorze zielonym z białym napisem i znakiem graficznym przytwierdzonymi do drzew. Posadowiono również tablice informacyjne zawierające opis historycznych miejsc z regionu oraz podstawowy trening Nordic Walking.

 

 

 

                          

       

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rajd Nordic Walking - POŻEGNANIE  LATA  w Żołędowie

Pożegnanie Lata z Nordic Walking w tle. W Żołędowie można było miło i aktywnie spędzić czas podczas fajnego wydarzenia w ramach projektu SZLAK związanego z realizacją projektu międzyregionalnego  w ramach poddziałania 19.3 realizowanego przez LGD Trzy Doliny z partnerami. Były ćwiczenia i 5 km rajd Nordic Walking pod czujnym okiem instruktorki  Kingi Kawalerskiej  uprzednio biorącej udział  w szkoleniu zorganizowanym przez LGD Trzy Doliny. Po zakończeniu rajdu  Prezes LGD Trzy Doliny wręczył wszystkim gadżety przydatne w uprawianiu tej dyscypliny – kije NW, latarki czołowe, bidony ze spryskiwaczem, ręczniki szybkoschnące i powidła. Następnie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w pokazie   iluzjonisty, który zorganizował GOSIR Osielsko. O podniebienie zadbały przemiłe panie    z  KGW Żołędowo,  serwując pyszne , domowe ciasta, chleb ze smalcem i kiełbaski z grila. 

    

 

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z Partnerami utworzenie wspólnej publikacji pt.: „Na szlakach turystycznych”

Publikacja prezentująca walory turystyczne obszarów działania partnerów projektu oraz zachęca turystów do skorzystania z infrastruktury turystycznej  na tych obszarach. Na publikacji umieszczono wszystkie treści oraz loga zgodne z Księgą Wizualizacji

                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Spotkanie partnerów projektu SZLAK w Łukcie 

     

 

 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   GADŻETY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM  SZLAK