Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Statut LGD Trzy Doliny

                                  STATUT

                STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

                                                          Tekst jednolity statutu z dnia 20.04.2023R.

                   PEŁEN TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ,, TRZY DOLINY " 

                                                                JEST UMIESZCZONY W ZAŁĄCZNIKU                                                                          

Załączniki: