Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Spotkania szkoleniowe

   

 WARSZTATY DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

    Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” organizuje warsztaty edukujące potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków   o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia.

Warsztaty odbędą się w dniu 19.03.2019r.  o godz.12:30 w świetlicy wiejskiej w Żołędowie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2

w załączniku program warsztatów

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                            zaprasza na szkolenie w zakresie

 

                                        Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

                                                 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                    kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny :

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

      Szkolenie odbędzie się w dniu 08.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                   zaprasza na warsztaty w zakresie

 Dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

      turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

2. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

      w tym produktów i usług lokalnych”

      Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33