Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, nazywaną Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020, przygotowaną w celu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020.

Niniejszy dokument to rezultat pracy Zespołu Partycypacyjnego oraz liderów Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, przedstawicieli gmin, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Podczas wielu spotkań roboczych, warsztatów i konsultacji społecznych z mieszkańcami poznawaliśmy oczekiwania, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców, które pozwoliły nam na stworzenie dokumentu spójnego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w sferze gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej   

   Strategia zbudowana jest wokół dwóch celów wiodących:

-   Rewitalizacja społeczna

-   Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych    jako stymulator rozwoju gospodarczego .

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tego dokumentu i zaangażowania się w realizację zapisanych w nim przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców obszaru objętego Strategią mamy szansę zrealizowania zamierzeń zawartych w  tym dokumencie i wpłynąć na rozwój jakże pięknego i różnorodnego regionu w którym żyjemy.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

Leszek Kuziak

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy