Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Procedury

 

Zakres Procedury obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji  składanych przez podmioty inne niż LGD. Celem Procedury jest zapewnienie nie dyskryminującego, przejrzystego i pozwalającego uniknąć ryzyka wystąpienia konfliktu interesu procesu decyzyjnego. Opracowane procedury pozwolą na zapewnienie spójności  w ramach całej LSR i zagwarantują, że wyselekcjonowane zostaną te operacje, które przyczynią się do najlepszej realizacji strategii.

Załączniki: