Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Mikołajkowa Niedziela Medyczna

Mikołajkowa Niedziela Medyczna należy do bardzo udanych wydarzeń w życiu Przyłęk i gmin Białe Błota oraz Nowa Wieś Wielka. Było medycznie, sympatycznie i efektywnie, o co zadbali gospodarze tego terenu.  Od godzin porannych w dniu 4 grudnia mieszkańcy mieli okazję zasięgnąć porady u lekarzy wielu specjalności i zbadac  poziom cukru. Był pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej, strażacy zademonstrowali pokaz gaszenia pożaru, można było zarejestrować się jako dawcy szpiku. Była również możliwość oddać honorowo krew, z czego skorzystało 27 osób i pozyskano ponad 12 litrów tego bezcennego daru życia. Organizatorzy zadbali o dobre samopoczucie uczestniczących w tym wydarzeniu mieszkańców serwując pyszne ciasta, napoje i gorący żurek. Odwiedzili nas wójtowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele prasy oraz ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożyła również Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” biorąc czynny udział podczas trwania tego spotkania. Mamy nadzieję że rozmowy z mieszkańcami na temat integracji i roli LGD Trzy Doliny w życiu społecznym regionu będą przynosiły wymierne efekty. Dodam, że pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej  imprezy, Prezes Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” , Pani Magdalena Zuehlke jest również członkiem LGD ,,Trzy Doliny” , co pokazuje , jak wartościowe i społecznie nastawione osoby działają w naszym LGD.