Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA TRZY DOLINY ORAZ WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2014-2020

Link do strony

https://www.interankiety.pl/i/J8RpwmoB

https://goo.gl/YUFcHz

Załączniki: