Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ankieta dotycząca oceny satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia udzielanego przez Lokalną Grupę Działania ,, Trzy Doliny" w realizacji założeń projektów oraz podjętych działań

Link do strony : 

https://www.interankiety.pl/i/XNod7oAL 

https://goo.gl/sRvfJo

 

Załączniki: