Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ankieta monitorująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju* dla wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                 Ankieta monitorująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju*

                              dla wnioskodawców  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach

                                        Działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

                                     Poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

                                                                                   lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

  1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej w oryginale do biura LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33,  86-022 Dobrcz:

a)     w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od momentu otrzymania niniejszej ankiety;

b)     w przypadku operacji w trakcie realizacji w terminie 14 dni od dnia uzyskania płatności ostatecznej.

       2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji Beneficjent wypełnia na podstawie danych  z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania                pomocy oraz wniosku o płatność.

 Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

pełna wersja ankiety w załączniku poniżej

 

Załączniki: