Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Impresje Kulinarne - Koronowo

Po raz pierwszy na zaproszenie Pana Stanisława Gliszczyńskiego, burmistrza Koronowa wzięliśmy udział w ,,Impresjach Kulinarnych” w gościnnych progach MGOSiR w Koronowie, które mają na celu pokazanie aspektów dobrej, tradycyjnej, często przywracanej do świetności  regionalnej kuchni naszego regionu. Sporo potraw dedykowanych było zbliżającym się świętom wielkanocnym. Kulinariom towarzyszyły konkursy wyrobów rękodzielniczych oraz prezentacje zespołów ludowych. Pracownicy naszego LGD podczas tego wydarzenia informowali uczestników o możliwościach współpracy z naszym LGD oraz możliwościach, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich poszczególnym grupom społecznym , zawodowym , organizacjom pozarządowym i samorządom.

Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie dla dyrektora MGOSIR, Pana Macieja Makowskiego.