Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Przegląd Chórów - Brzoza 2018

W dniu 21 kwietnia w Brzozie, w gościnnych progach szkoły odbył się Powiatowy Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i Wokalno Instrumentalnych. Współorganizatorami był Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej oraz Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny”. W przeglądzie wzięło udział 12 zespołów z powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać bogatego repertuaru poczynając od pieśni patriotycznych a kończąc na frywolnych przyśpiewkach ludowych.  Wśród młodszej widowni wielki podziw wzbudzali seniorzy, z których składało się wiele zespołów,  za werwę ,humor i siły witalne.

 O oprawę muzyczną oraz prowadzenie całego przeglądu zadbali profesjonaliści z GOK w Nowej Wsi Wielkiej Pani Ewa Woś ( członek LGD ,,Trzy Doliny) oraz dyrektor GOK , Pan Włodzimierz Tomczak.

 LGD ,,Trzy Doliny” zakupił puchary , które były wyrazem podziękowania dla zespołów     za udział w tym wydarzeniu artystycznym. Jednocześnie w trakcie imprezy działało stoisko LGD ,,Trzy Doliny” na którym można było zasięgnąć informacji o aktualnych projektach związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o działaniach naszego LGD wśród mieszkańców.Serdecznie dziękujemy  gospodarzowi  gminy Nowa Wieś Wielka p. Wojciechowi  Oskwarkowi  oraz dyr. Szkoły p. Zbigniewowi  Smutce  i dyr. Przedszkola p. Grażynie Weselskiej za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej tego artystycznego wydarzenia.