Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

SMAK Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych

    W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a czterema lokalnymi grupami działania (LGD):
1 Lokalną Grupą Działania „Barcja” (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),
2 Lokalną Grupą Działania ,,Łączy Nas Kanał Elbląsk” (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),
3 Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie),
4 Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Łańcucka” (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie).

Operacja pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.