Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ocena działalności LGD Trzy Doliny - 2019

                                                                                                                                                                              Gądecz, 23.09.2019r.

         

Szanowni Państwo,   

    W trosce o najwyższy poziom funkcjonowania Lokalnej Grupy działania Trzy Doliny, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety . Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line.

link do elektronicznej wersji wypełnienia ankiety :

https://www.interankiety.pl/i/qMXYpZRv

                                             

Załączniki: