Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy w Toruniu

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” reprezentowana przez Leszka Kuziaka – Prezesa oraz Romualda Góralczyka  - Vice Prezesa podpisała w dniu 19 maja 2016 roku umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.